open access

Vol 1, No 1 (2007)
Review paper
Published online: 2007-09-07
Get Citation

Buprenorfina w leczeniu bólu

Zbigniew Zylicz, Małgorzata Krajnik
Medycyna Paliatywna w Praktyce 2007;1(1):30-34.

open access

Vol 1, No 1 (2007)
Review articles
Published online: 2007-09-07

Abstract

Buprenorfina jest jednym z leków opioidowych. Lek ten łączy się silnie z receptorami opioidowymi, ale ich pobudzenie jest słabsze niż przy zastosowaniu morfiny. Buprenorfinę podaje się w leczeniu bólu. Interesującym preparatem buprenorfiny jest plaster do stosowania przezskórnego. Wydaje się, że lek jest skuteczny w różnych rodzajach bólu, nawet w przypadkach, w których inne leki okazały się nieskuteczne. Tak więc buprenorfina jest godnym uwagi lekiem z grupy środków analgetycznych.

Abstract

Buprenorfina jest jednym z leków opioidowych. Lek ten łączy się silnie z receptorami opioidowymi, ale ich pobudzenie jest słabsze niż przy zastosowaniu morfiny. Buprenorfinę podaje się w leczeniu bólu. Interesującym preparatem buprenorfiny jest plaster do stosowania przezskórnego. Wydaje się, że lek jest skuteczny w różnych rodzajach bólu, nawet w przypadkach, w których inne leki okazały się nieskuteczne. Tak więc buprenorfina jest godnym uwagi lekiem z grupy środków analgetycznych.
Get Citation

Keywords

buprenorfina; farmakokinetyka; analgezja

About this article
Title

Buprenorfina w leczeniu bólu

Journal

Palliative Medicine in Practice

Issue

Vol 1, No 1 (2007)

Article type

Review paper

Pages

30-34

Published online

2007-09-07

Bibliographic record

Medycyna Paliatywna w Praktyce 2007;1(1):30-34.

Keywords

buprenorfina
farmakokinetyka
analgezja

Authors

Zbigniew Zylicz
Małgorzata Krajnik

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Medycyna Paliatywna w Praktyce dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl