open access

Vol 1, No 1 (2007)
Review paper
Published online: 2007-09-07
Get Citation

Postępy w torakochirurgii paliatywnej - wybrane zagadnienia

Janusz Kowalewski
Medycyna Paliatywna w Praktyce 2007;1(1):24-29.

open access

Vol 1, No 1 (2007)
Review articles
Published online: 2007-09-07

Abstract

Głównym celem torakochirurgicznych zabiegów paliatywnych jest utrzymanie na odpowiednim poziomie lub poprawa jakości życia. Duszność jest jednym z najczęstszych objawów, który może ograniczyć codzienną aktywność życiową człowieka.
U chorych na nowotwór złośliwy duszność może być spowodowana między innymi nawracającym wysiękiem opłucnowym lub zwężeniem dróg oddechowych, które należą do głównych wskazań do paliatywnych interwencji torakochirurgicznych.
Współczesne leczenie nowotworowego wysięku opłucnowego polega na powtarzaniu punkcji odbarczających jamy opłucnej, drenażu opłucnej z następową pleurodezą, zastosowaniu tunelizowanego cewnika opłucnowego lub przeprowadzeniu zabiegu pleurodezy metodą wideotorakoskopową. Przywrócenie drożności dróg oddechowych i ich protezowanie jest metodą alternatywną leczenia zwężenia dróg oddechowych, gdy zmiana nie może być radykalnie usunięta. Poszerzenie dróg oddechowych, mechaniczne usunięcie części guza, zastosowanie krioterapii, plazmowej koagulacji argonowej czy lasera to typowe metody przywracania drożności tchawicy lub oskrzeli. Uzyskaną drożność utrzymuje się za pomocą protez wewnątrzoskrzelowych, które umieszcza się w nowo wytworzonym kanale. Zarówno leczenie nawrotowego wysięku opłucnowego, jak i protezowanie dróg oddechowych mogą być bezpieczne. Umożliwiają znamienne zmniejszenie objawów duszności u chorych i wydłużenie im życia.

Abstract

Głównym celem torakochirurgicznych zabiegów paliatywnych jest utrzymanie na odpowiednim poziomie lub poprawa jakości życia. Duszność jest jednym z najczęstszych objawów, który może ograniczyć codzienną aktywność życiową człowieka.
U chorych na nowotwór złośliwy duszność może być spowodowana między innymi nawracającym wysiękiem opłucnowym lub zwężeniem dróg oddechowych, które należą do głównych wskazań do paliatywnych interwencji torakochirurgicznych.
Współczesne leczenie nowotworowego wysięku opłucnowego polega na powtarzaniu punkcji odbarczających jamy opłucnej, drenażu opłucnej z następową pleurodezą, zastosowaniu tunelizowanego cewnika opłucnowego lub przeprowadzeniu zabiegu pleurodezy metodą wideotorakoskopową. Przywrócenie drożności dróg oddechowych i ich protezowanie jest metodą alternatywną leczenia zwężenia dróg oddechowych, gdy zmiana nie może być radykalnie usunięta. Poszerzenie dróg oddechowych, mechaniczne usunięcie części guza, zastosowanie krioterapii, plazmowej koagulacji argonowej czy lasera to typowe metody przywracania drożności tchawicy lub oskrzeli. Uzyskaną drożność utrzymuje się za pomocą protez wewnątrzoskrzelowych, które umieszcza się w nowo wytworzonym kanale. Zarówno leczenie nawrotowego wysięku opłucnowego, jak i protezowanie dróg oddechowych mogą być bezpieczne. Umożliwiają znamienne zmniejszenie objawów duszności u chorych i wydłużenie im życia.
Get Citation

Keywords

nowotwory złośliwe; rak płuca; duszność; wysięk opłucnowy; protezowanie dróg oddechowych; leczenie paliatywne

About this article
Title

Postępy w torakochirurgii paliatywnej - wybrane zagadnienia

Journal

Palliative Medicine in Practice

Issue

Vol 1, No 1 (2007)

Article type

Review paper

Pages

24-29

Published online

2007-09-07

Bibliographic record

Medycyna Paliatywna w Praktyce 2007;1(1):24-29.

Keywords

nowotwory złośliwe
rak płuca
duszność
wysięk opłucnowy
protezowanie dróg oddechowych
leczenie paliatywne

Authors

Janusz Kowalewski

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Medycyna Paliatywna w Praktyce dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl