open access

Vol 1, No 1 (2007)
Review paper
Published online: 2007-09-07
Get Citation

Zasady kojarzenia leków w terapii bólu

Jan Dobrogowski, Anna Przeklasa-Muszyńska, Jarosław Woroń, Jerzy Wordliczek
Medycyna Paliatywna w Praktyce 2007;1(1):6-15.

open access

Vol 1, No 1 (2007)
Review articles
Published online: 2007-09-07

Abstract

Bardzo często stosuje się terapię skojarzoną z użyciem kilku leków, a także metod leczenia uwzględniających mechanizmy powstawania bólu, chociaż przeprowadzono stosunkowo niewiele udokumentowanych badań randomizowanych potwierdzających słuszność takiego postępowania. Wzajemne oddziaływanie może wywołać efekt addycji lub synergizmu, co jest zjawiskiem korzystnym, jednak mogą się również sumować objawy niepożądane leków stosowanych w terapii skojarzonej. Ponadto leki przeciwbólowe mogą wchodzić w interakcję z preparatami stosowanymi u pacjentów w związku ze współistniejącymi schorzeniami przewlekłymi. W poniższym opracowaniu przedstawiono mechanizmy działania najczęściej stosowanych leków przeciwbólowych oraz interakcje farmakodynamiczne i farmakokinetyczne, w jakie mogą wchodzić leki używane w terapii skojarzonej.

Abstract

Bardzo często stosuje się terapię skojarzoną z użyciem kilku leków, a także metod leczenia uwzględniających mechanizmy powstawania bólu, chociaż przeprowadzono stosunkowo niewiele udokumentowanych badań randomizowanych potwierdzających słuszność takiego postępowania. Wzajemne oddziaływanie może wywołać efekt addycji lub synergizmu, co jest zjawiskiem korzystnym, jednak mogą się również sumować objawy niepożądane leków stosowanych w terapii skojarzonej. Ponadto leki przeciwbólowe mogą wchodzić w interakcję z preparatami stosowanymi u pacjentów w związku ze współistniejącymi schorzeniami przewlekłymi. W poniższym opracowaniu przedstawiono mechanizmy działania najczęściej stosowanych leków przeciwbólowych oraz interakcje farmakodynamiczne i farmakokinetyczne, w jakie mogą wchodzić leki używane w terapii skojarzonej.
Get Citation

Keywords

analgetyki nieopioidowe; opioidy; leki adiuwantowe; terapia skojarzona; interakcje lekowe

About this article
Title

Zasady kojarzenia leków w terapii bólu

Journal

Palliative Medicine in Practice

Issue

Vol 1, No 1 (2007)

Article type

Review paper

Pages

6-15

Published online

2007-09-07

Bibliographic record

Medycyna Paliatywna w Praktyce 2007;1(1):6-15.

Keywords

analgetyki nieopioidowe
opioidy
leki adiuwantowe
terapia skojarzona
interakcje lekowe

Authors

Jan Dobrogowski
Anna Przeklasa-Muszyńska
Jarosław Woroń
Jerzy Wordliczek

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Medycyna Paliatywna w Praktyce dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl