open access

Vol 1, No 1 (2007)
Review paper
Published online: 2007-09-07
Get Citation

Przewlekły kaszel - przyczyny, leczenie

Ewa Jassem, Iwona Damps-Konstańska
Medycyna Paliatywna w Praktyce 2007;1(1):1-5.

open access

Vol 1, No 1 (2007)
Review articles
Published online: 2007-09-07

Abstract

Przewlekły kaszel jest objawem często występującym w przebiegu zaawansowanych nowotworów. W przypadku wyczerpania możliwości leczenia przyczynowego przewlekłego kaszlu postępowaniem z wyboru jest podawanie opioidów. Ograniczenia związane z działaniami niepożądanymi opioidów oraz brakiem poprawy u około 1/3 chorych stwarzają konieczność poszukiwania nowych leków. Lepsze poznanie miejscowych mechanizmów kaszlu stwarza nadzieję na wprowadzenie nowych leków.

Abstract

Przewlekły kaszel jest objawem często występującym w przebiegu zaawansowanych nowotworów. W przypadku wyczerpania możliwości leczenia przyczynowego przewlekłego kaszlu postępowaniem z wyboru jest podawanie opioidów. Ograniczenia związane z działaniami niepożądanymi opioidów oraz brakiem poprawy u około 1/3 chorych stwarzają konieczność poszukiwania nowych leków. Lepsze poznanie miejscowych mechanizmów kaszlu stwarza nadzieję na wprowadzenie nowych leków.
Get Citation

Keywords

kaszel; zaawansowana choroba nowotworowa; odruch kaszlowy; opioidy

About this article
Title

Przewlekły kaszel - przyczyny, leczenie

Journal

Palliative Medicine in Practice

Issue

Vol 1, No 1 (2007)

Article type

Review paper

Pages

1-5

Published online

2007-09-07

Bibliographic record

Medycyna Paliatywna w Praktyce 2007;1(1):1-5.

Keywords

kaszel
zaawansowana choroba nowotworowa
odruch kaszlowy
opioidy

Authors

Ewa Jassem
Iwona Damps-Konstańska

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Medycyna Paliatywna w Praktyce dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl