open access

Vol 1, No 2 (2007)
Review paper
Published online: 2007-10-25
Get Citation

Co powinniśmy wiedzieć o stosowaniu leków opioidowych u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek?

Michał Graczyk, Zbigniew Zylicz
Medycyna Paliatywna w Praktyce 2007;1(2):54-60.

open access

Vol 1, No 2 (2007)
Review articles
Published online: 2007-10-25

Abstract

Łagodzenie objawów schorzenia, zwłaszcza bólu, jest ważne w różnych sytuacjach klinicznych, w tym w przewlekłej chorobie nerek. Aby dobrze kontrolować objawy u chorych z niewydolnoœcią narządów, należy właœciwie dobrać leki, a także dawkować je precyzyjne. Tylko w ten sposób można uniknąć działań niepożądanych powstających przy kumulacji samego preparatu lub jego metabolitu. Dawki leków trzeba dostosowywać do zmieniającej się czynnośœci nerek. W opiece paliatywnej stosunkowo rzadko stosuje się jednocześœnie wiele preparatów (w wyjątkowych sytuacjach klinicznych), niektóre zaœ podaje się w sposób niekonwencjonalny. Sprzyja to występowaniu objawów ubocznych. Lekarze powinni uœwiadomić chorych o możliwośœci pojawienia się działań niepożądanych, ponieważ nie można w tym zakresie polegaæ tylko na informacjach dołączanych do opakowań leków. W niniejszym artykule szczegółowo omówiono stosowanie opioidów w zwalczaniu bólu u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek.

Abstract

Łagodzenie objawów schorzenia, zwłaszcza bólu, jest ważne w różnych sytuacjach klinicznych, w tym w przewlekłej chorobie nerek. Aby dobrze kontrolować objawy u chorych z niewydolnoœcią narządów, należy właœciwie dobrać leki, a także dawkować je precyzyjne. Tylko w ten sposób można uniknąć działań niepożądanych powstających przy kumulacji samego preparatu lub jego metabolitu. Dawki leków trzeba dostosowywać do zmieniającej się czynnośœci nerek. W opiece paliatywnej stosunkowo rzadko stosuje się jednocześœnie wiele preparatów (w wyjątkowych sytuacjach klinicznych), niektóre zaœ podaje się w sposób niekonwencjonalny. Sprzyja to występowaniu objawów ubocznych. Lekarze powinni uœwiadomić chorych o możliwośœci pojawienia się działań niepożądanych, ponieważ nie można w tym zakresie polegaæ tylko na informacjach dołączanych do opakowań leków. W niniejszym artykule szczegółowo omówiono stosowanie opioidów w zwalczaniu bólu u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek.
Get Citation

Keywords

opioidy; przewlekła choroba nerek; hemodializa

About this article
Title

Co powinniśmy wiedzieć o stosowaniu leków opioidowych u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek?

Journal

Palliative Medicine in Practice

Issue

Vol 1, No 2 (2007)

Article type

Review paper

Pages

54-60

Published online

2007-10-25

Bibliographic record

Medycyna Paliatywna w Praktyce 2007;1(2):54-60.

Keywords

opioidy
przewlekła choroba nerek
hemodializa

Authors

Michał Graczyk
Zbigniew Zylicz

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Medycyna Paliatywna w Praktyce dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl