open access

Vol 1, No 2 (2007)
Review paper
Published online: 2007-10-25
Get Citation

Opioidy w leczeniu bólu neuropatycznego

Marek Suchorzewski, Maria Wujtewicz
Medycyna Paliatywna w Praktyce 2007;1(2):49-53.

open access

Vol 1, No 2 (2007)
Review articles
Published online: 2007-10-25

Abstract

Ból neuropatyczny jest rzadką (1-3% populacji) postacią patologicznego bólu przewlekłego, który czêsto jest rozpoznawany jako neuralgia popółpaœcowa, polineuropatia cukrzycowa lub polineuropatia po chemioterapii i radioterapii. Rozrost guza nowotworowego i jego przerzuty również mogą się wiązać z bólem neuropatycznym. Farmakologia jest nadal podstawową metodą leczenia bólu neuropatycznego. Leki antydepresyjne, przeciwdrgawkowe, lidokaina i kapsaicyna, ale również, ostatnio coraz częśœciej, opioidy stosuje się w zwalczaniu tego nierzadko trudnego do opanowania rodzaju bólu. Liczba NNT dla opioidów jest okreśœlana przez wielu autorów jako niska (2-3), co stawia tę grupę leków jako drugą najskuteczniejszą, po trójcyklicznych lekach antydepresyjnych, w terapii bólu neuropatycznego. Część autorów zaleca jednak szczególną ostrożność w interpretacji wyników niektórych badań ze względu na ich różną metodykę, małą liczebnoœść badanych grup pacjentów i brak porównania z placebo. W niniejszej pracy przedstawiono nadal kontrowersyjne opinie na temat roli opioidów w zwalczaniu bólu neuropatycznego.

Abstract

Ból neuropatyczny jest rzadką (1-3% populacji) postacią patologicznego bólu przewlekłego, który czêsto jest rozpoznawany jako neuralgia popółpaœcowa, polineuropatia cukrzycowa lub polineuropatia po chemioterapii i radioterapii. Rozrost guza nowotworowego i jego przerzuty również mogą się wiązać z bólem neuropatycznym. Farmakologia jest nadal podstawową metodą leczenia bólu neuropatycznego. Leki antydepresyjne, przeciwdrgawkowe, lidokaina i kapsaicyna, ale również, ostatnio coraz częśœciej, opioidy stosuje się w zwalczaniu tego nierzadko trudnego do opanowania rodzaju bólu. Liczba NNT dla opioidów jest okreśœlana przez wielu autorów jako niska (2-3), co stawia tę grupę leków jako drugą najskuteczniejszą, po trójcyklicznych lekach antydepresyjnych, w terapii bólu neuropatycznego. Część autorów zaleca jednak szczególną ostrożność w interpretacji wyników niektórych badań ze względu na ich różną metodykę, małą liczebnoœść badanych grup pacjentów i brak porównania z placebo. W niniejszej pracy przedstawiono nadal kontrowersyjne opinie na temat roli opioidów w zwalczaniu bólu neuropatycznego.
Get Citation

Keywords

ból neuropatyczny; farmakologia; opioidy

About this article
Title

Opioidy w leczeniu bólu neuropatycznego

Journal

Palliative Medicine in Practice

Issue

Vol 1, No 2 (2007)

Article type

Review paper

Pages

49-53

Published online

2007-10-25

Bibliographic record

Medycyna Paliatywna w Praktyce 2007;1(2):49-53.

Keywords

ból neuropatyczny
farmakologia
opioidy

Authors

Marek Suchorzewski
Maria Wujtewicz

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Medycyna Paliatywna w Praktyce dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl