open access

Vol 1, No 2 (2007)
Review paper
Published online: 2007-10-25
Get Citation

Zastosowanie silnie działających opioidów w leczeniu bólu nienowotworowego

Jan Dobrogowski, Jerzy Wordliczek, Anna Przeklasa-Muszyńska
Medycyna Paliatywna w Praktyce 2007;1(2):43-48.

open access

Vol 1, No 2 (2007)
Review articles
Published online: 2007-10-25

Abstract

Przewlekły ból nienowotworowy o znacznym stopniu natężenia jest poważnym problemem. Mimo dostępnośœci różnych możliwoœci terapii wielu pacjentów jest niedostatecznie lub źle leczonych. W licznych publikacjach wykazano skutecznoœść leczenia przewlekłego bólu nienowotworowego za pomocą silnych leków opioidowych. Jednak ten sposób postępowania w dalszym ciągu budzi wiele kontrowersji. Wielu lekarzy, a także pacjentów obawia siê uzależnienia od opioidów. W niniejszej pracy przedstawiono podstawowe zasady zastosowania opioidów w leczeniu bólu nienowotworowego, korzyœci wynikające z takiego postępowania i ryzyko, jakie się z nim wiąże.

Abstract

Przewlekły ból nienowotworowy o znacznym stopniu natężenia jest poważnym problemem. Mimo dostępnośœci różnych możliwoœci terapii wielu pacjentów jest niedostatecznie lub źle leczonych. W licznych publikacjach wykazano skutecznoœść leczenia przewlekłego bólu nienowotworowego za pomocą silnych leków opioidowych. Jednak ten sposób postępowania w dalszym ciągu budzi wiele kontrowersji. Wielu lekarzy, a także pacjentów obawia siê uzależnienia od opioidów. W niniejszej pracy przedstawiono podstawowe zasady zastosowania opioidów w leczeniu bólu nienowotworowego, korzyœci wynikające z takiego postępowania i ryzyko, jakie się z nim wiąże.
Get Citation

Keywords

opioidy; ból nienowotworowy; tolerancja; uzależnienie

About this article
Title

Zastosowanie silnie działających opioidów w leczeniu bólu nienowotworowego

Journal

Palliative Medicine in Practice

Issue

Vol 1, No 2 (2007)

Article type

Review paper

Pages

43-48

Published online

2007-10-25

Bibliographic record

Medycyna Paliatywna w Praktyce 2007;1(2):43-48.

Keywords

opioidy
ból nienowotworowy
tolerancja
uzależnienie

Authors

Jan Dobrogowski
Jerzy Wordliczek
Anna Przeklasa-Muszyńska

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Medycyna Paliatywna w Praktyce dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl