open access

Vol 2, No 1 (2008)
Case report
Published online: 2008-01-31
Get Citation

Suchość jamy ustnej - niedoceniany problem kliniczny

Agnieszka Pichór, Anna Doboszyńska
Medycyna Paliatywna w Praktyce 2008;2(1):26-28.

open access

Vol 2, No 1 (2008)
Case report
Published online: 2008-01-31

Abstract

Suchość jamy ustnej lub kserostomia definiowana jako zmniejszenie ilości wydzielanej śliny z towarzyszącym uczuciem suchości w jamie ustnej to częsty problem osób przewlekle chorych, zwłaszcza w wieku podeszłym. Zaburzenie prawidłowej pracy gruczołów ślinowych może wynikać ze stanu ogólnego organizmu, może też być objawem chorób ogólnoustrojowych, ale często jest efektem ubocznym stosowanego leczenia. Objawy kserostomii powodują pogorszenie jakości życia chorego, zwiększenie podatności na infekcje jamy ustnej oraz utrudnienie mówienia i połykania. Zaawansowanie kserostomii można oceniać, stosując testy sialometryczne lub za pomocą Inwentarza Kserostomii. Ma to szczególne znaczenie w monitorowaniu skuteczności terapii. W leczeniu suchości w jamie ustnej istotne znaczenie mają higiena i pielęgnacja błon śluzowych oraz środki i preparaty pobudzające wydzielanie gruczołów ślinowych. W przypadku braku odpowiedzi komórek gruczołowych na stymulację zaleca się substytuty śliny.

Abstract

Suchość jamy ustnej lub kserostomia definiowana jako zmniejszenie ilości wydzielanej śliny z towarzyszącym uczuciem suchości w jamie ustnej to częsty problem osób przewlekle chorych, zwłaszcza w wieku podeszłym. Zaburzenie prawidłowej pracy gruczołów ślinowych może wynikać ze stanu ogólnego organizmu, może też być objawem chorób ogólnoustrojowych, ale często jest efektem ubocznym stosowanego leczenia. Objawy kserostomii powodują pogorszenie jakości życia chorego, zwiększenie podatności na infekcje jamy ustnej oraz utrudnienie mówienia i połykania. Zaawansowanie kserostomii można oceniać, stosując testy sialometryczne lub za pomocą Inwentarza Kserostomii. Ma to szczególne znaczenie w monitorowaniu skuteczności terapii. W leczeniu suchości w jamie ustnej istotne znaczenie mają higiena i pielęgnacja błon śluzowych oraz środki i preparaty pobudzające wydzielanie gruczołów ślinowych. W przypadku braku odpowiedzi komórek gruczołowych na stymulację zaleca się substytuty śliny.
Get Citation

Keywords

kserostomia; suchość jamy ustnej

About this article
Title

Suchość jamy ustnej - niedoceniany problem kliniczny

Journal

Palliative Medicine in Practice

Issue

Vol 2, No 1 (2008)

Article type

Case report

Pages

26-28

Published online

2008-01-31

Bibliographic record

Medycyna Paliatywna w Praktyce 2008;2(1):26-28.

Keywords

kserostomia
suchość jamy ustnej

Authors

Agnieszka Pichór
Anna Doboszyńska

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Medycyna Paliatywna w Praktyce dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl