open access

Vol 2, No 1 (2008)
Review paper
Published online: 2008-01-31
Get Citation

Wskaźniki biochemiczne zaburzeń stanu odżywienia w chorobach nowotworowych

Katarzyna Zabłocka, Jadwiga Biernat
Medycyna Paliatywna w Praktyce 2008;2(1):20-25.

open access

Vol 2, No 1 (2008)
Review articles
Published online: 2008-01-31

Abstract

Postępująca choroba nowotworowa prowadzi u chorych do niedożywienia, a nawet do rozwoju zespołu wyniszczenia nowotworowego - kacheksji. Stan ten charakteryzuje się obniżonym apetytem, zmniejszeniem masy ciała i pogarszającym się samopoczuciem pacjenta. Bezpośrednią przyczyną rozwoju zespołu wyniszczenia nowotworowego jest przewaga procesów katabolicznych nad anabolicznymi. Pojawiające się zaburzenia w obrębie gospodarki białkowej, węglowodanowej i lipidowej powodują zmiany w stężeniach wskaźników biochemicznych, np.: albumin, cholesterolu i jego frakcji HDL i LDL, cytokin prozapalnych, neuropeptydu Y, leptyny. Kontrolowanie tych zaburzeń jest niezwykle istotne w przypadku oceny stanu odżywienia pacjenta. Rutynowe pomiary antropometryczne, uzupełniane o oznaczenia wskaźników biochemicznych, umożliwiają zastosowanie indywidualnego leczenia żywieniowego, które zaplanowane - poprawia jakość życia pacjentów. Celem pracy był przegląd piśmiennictwa dotyczącego wybranych wskaźników biochemicznych, które mają istotne znaczenie w diagnostyce niedożywienia u pacjentów z chorobą nowotworową.

Abstract

Postępująca choroba nowotworowa prowadzi u chorych do niedożywienia, a nawet do rozwoju zespołu wyniszczenia nowotworowego - kacheksji. Stan ten charakteryzuje się obniżonym apetytem, zmniejszeniem masy ciała i pogarszającym się samopoczuciem pacjenta. Bezpośrednią przyczyną rozwoju zespołu wyniszczenia nowotworowego jest przewaga procesów katabolicznych nad anabolicznymi. Pojawiające się zaburzenia w obrębie gospodarki białkowej, węglowodanowej i lipidowej powodują zmiany w stężeniach wskaźników biochemicznych, np.: albumin, cholesterolu i jego frakcji HDL i LDL, cytokin prozapalnych, neuropeptydu Y, leptyny. Kontrolowanie tych zaburzeń jest niezwykle istotne w przypadku oceny stanu odżywienia pacjenta. Rutynowe pomiary antropometryczne, uzupełniane o oznaczenia wskaźników biochemicznych, umożliwiają zastosowanie indywidualnego leczenia żywieniowego, które zaplanowane - poprawia jakość życia pacjentów. Celem pracy był przegląd piśmiennictwa dotyczącego wybranych wskaźników biochemicznych, które mają istotne znaczenie w diagnostyce niedożywienia u pacjentów z chorobą nowotworową.
Get Citation

Keywords

kacheksja; stan odżywienia; leptyna; neuropeptyd Y

About this article
Title

Wskaźniki biochemiczne zaburzeń stanu odżywienia w chorobach nowotworowych

Journal

Palliative Medicine in Practice

Issue

Vol 2, No 1 (2008)

Article type

Review paper

Pages

20-25

Published online

2008-01-31

Bibliographic record

Medycyna Paliatywna w Praktyce 2008;2(1):20-25.

Keywords

kacheksja
stan odżywienia
leptyna
neuropeptyd Y

Authors

Katarzyna Zabłocka
Jadwiga Biernat

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Medycyna Paliatywna w Praktyce dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl