open access

Vol 2, No 1 (2008)
Review paper
Published online: 2008-01-31
Get Citation

Rola bifosfonianów w leczeniu chorych na nowotwory z rozsiewem do układu kostnego

Wojciech Leppert
Medycyna Paliatywna w Praktyce 2008;2(1):9-19.

open access

Vol 2, No 1 (2008)
Review articles
Published online: 2008-01-31

Abstract

Rozsiew do układu kostnego u chorych na nowotwory często prowadzi do rozwoju zdarzeń kostnych (skeletal-related events), które stanowią trudny problem terapeutyczny. Zalicza się do nich złamania patologiczne kręgów i innych kości, ucisk rdzenia kręgowego, konieczność stosowania radioterapii lub leczenia chirurgicznego i hiperkalcemię. Objawem rozwoju nowotworu w obrębie układu kostnego są bóle kostne, które należą do najczęstszych rodzajów bólu nowotworowego. Jedną z grup leków stosowanych z powodzeniem w leczeniu przerzutów w układzie kostnym są bifosfoniany. W artykule omówiono mechanizmy działania, klasyfikację, działania niepożądane, drogi podania i zasady dawkowania tych leków. Dokonano przeglądu badań klinicznych częściej stosowanych bifosfonianów (klodronianu, pamidronianu i zoledronianu) w przerzutach do kości raka piersi, szpiczaka plazmocytowego, raka gruczołu krokowego i innych nowotworów. Właściwe stosowanie bifosfonianów może się przyczynić do znacznego złagodzenia dolegliwości bólowych, zmniejszenia częstości i opóźnienia wystąpienia zdarzeń kostnych, a w konsekwencji - do poprawy jakości życia chorych.

Abstract

Rozsiew do układu kostnego u chorych na nowotwory często prowadzi do rozwoju zdarzeń kostnych (skeletal-related events), które stanowią trudny problem terapeutyczny. Zalicza się do nich złamania patologiczne kręgów i innych kości, ucisk rdzenia kręgowego, konieczność stosowania radioterapii lub leczenia chirurgicznego i hiperkalcemię. Objawem rozwoju nowotworu w obrębie układu kostnego są bóle kostne, które należą do najczęstszych rodzajów bólu nowotworowego. Jedną z grup leków stosowanych z powodzeniem w leczeniu przerzutów w układzie kostnym są bifosfoniany. W artykule omówiono mechanizmy działania, klasyfikację, działania niepożądane, drogi podania i zasady dawkowania tych leków. Dokonano przeglądu badań klinicznych częściej stosowanych bifosfonianów (klodronianu, pamidronianu i zoledronianu) w przerzutach do kości raka piersi, szpiczaka plazmocytowego, raka gruczołu krokowego i innych nowotworów. Właściwe stosowanie bifosfonianów może się przyczynić do znacznego złagodzenia dolegliwości bólowych, zmniejszenia częstości i opóźnienia wystąpienia zdarzeń kostnych, a w konsekwencji - do poprawy jakości życia chorych.
Get Citation

Keywords

bifosfoniany; hiperkalcemia; przerzuty do kości; zdarzenia kostne

About this article
Title

Rola bifosfonianów w leczeniu chorych na nowotwory z rozsiewem do układu kostnego

Journal

Palliative Medicine in Practice

Issue

Vol 2, No 1 (2008)

Article type

Review paper

Pages

9-19

Published online

2008-01-31

Bibliographic record

Medycyna Paliatywna w Praktyce 2008;2(1):9-19.

Keywords

bifosfoniany
hiperkalcemia
przerzuty do kości
zdarzenia kostne

Authors

Wojciech Leppert

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Medycyna Paliatywna w Praktyce dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl