open access

Vol 2, No 1 (2008)
Review paper
Published online: 2008-01-31
Get Citation

Ból kostny u chorych z zaawansowaną chorobą nowotworową

Joanna Terlikiewicz, Roman Makarewicz
Medycyna Paliatywna w Praktyce 2008;2(1):1-8.

open access

Vol 2, No 1 (2008)
Review articles
Published online: 2008-01-31

Abstract

Jedną z najczęstszych postaci bólu u chorych z zaawansowaną chorobą nowotworową jest ból kostny. Jego występowanie oraz powikłania związane są z obecnością przerzutów w kościach, co powoduje znacznego stopnia pogorszenie jakości życia chorych. W leczeniu paliatywnym bólu kostnego, poza leczeniem farmakologicznym, główną rolę odgrywa radioterapia. Rzadziej w leczeniu bólu kostnego znajdują zastosowanie chemioterapia, hormonoterapia i metody chirurgii.

Abstract

Jedną z najczęstszych postaci bólu u chorych z zaawansowaną chorobą nowotworową jest ból kostny. Jego występowanie oraz powikłania związane są z obecnością przerzutów w kościach, co powoduje znacznego stopnia pogorszenie jakości życia chorych. W leczeniu paliatywnym bólu kostnego, poza leczeniem farmakologicznym, główną rolę odgrywa radioterapia. Rzadziej w leczeniu bólu kostnego znajdują zastosowanie chemioterapia, hormonoterapia i metody chirurgii.
Get Citation

Keywords

ból kostny; radioterapia; radionuklidy; chemioterapia; bifosfoniany

About this article
Title

Ból kostny u chorych z zaawansowaną chorobą nowotworową

Journal

Palliative Medicine in Practice

Issue

Vol 2, No 1 (2008)

Article type

Review paper

Pages

1-8

Published online

2008-01-31

Bibliographic record

Medycyna Paliatywna w Praktyce 2008;2(1):1-8.

Keywords

ból kostny
radioterapia
radionuklidy
chemioterapia
bifosfoniany

Authors

Joanna Terlikiewicz
Roman Makarewicz

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Medycyna Paliatywna w Praktyce dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl