open access

Vol 2, No 2 (2008)
Review paper
Published online: 2008-06-23
Get Citation

Stosowanie środków psychostymulujących w leczeniu wspomagającym i paliatywnym pacjentów z chorobą nowotworową

Marek Kaminski, Per Sjøgren
Medycyna Paliatywna w Praktyce 2008;2(2):56-66.

open access

Vol 2, No 2 (2008)
Review articles
Published online: 2008-06-23

Abstract

Środki psychostymulujące są od dawna stosowane w leczeniu pacjentów z chorobami psychicznymi oraz somatycznymi. Potrzeba kontrolowania i przeciwdziałania różnorodnym stresującym objawom występującym w przebiegu choroby nowotworowej oraz podczas jej leczenia sprawiła, że leki te włączono do leczenia wspomagającego i paliatywnego u pacjentów z nowotworami. Badano wykorzystanie psychostymulantów w leczeniu takich objawów jak zmęczenie w przebiegu choroby nowotworowej, zaburzenia funkcji poznawczych, depresja oraz sedacja. W poniższej pracy oceniono farmakologię metylfenidatu, amfetaminy i premoliny oraz innych psychostymulantów, takich jak kofeina czy też nowy środek somnolityczny - modafinil. W pracy wykorzystano badania oceniające skutki działania tych leków u pacjentów z chorobą nowotworową.

Abstract

Środki psychostymulujące są od dawna stosowane w leczeniu pacjentów z chorobami psychicznymi oraz somatycznymi. Potrzeba kontrolowania i przeciwdziałania różnorodnym stresującym objawom występującym w przebiegu choroby nowotworowej oraz podczas jej leczenia sprawiła, że leki te włączono do leczenia wspomagającego i paliatywnego u pacjentów z nowotworami. Badano wykorzystanie psychostymulantów w leczeniu takich objawów jak zmęczenie w przebiegu choroby nowotworowej, zaburzenia funkcji poznawczych, depresja oraz sedacja. W poniższej pracy oceniono farmakologię metylfenidatu, amfetaminy i premoliny oraz innych psychostymulantów, takich jak kofeina czy też nowy środek somnolityczny - modafinil. W pracy wykorzystano badania oceniające skutki działania tych leków u pacjentów z chorobą nowotworową.
Get Citation

Keywords

psychostymulanty; nowotwór; opieka paliatywna

About this article
Title

Stosowanie środków psychostymulujących w leczeniu wspomagającym i paliatywnym pacjentów z chorobą nowotworową

Journal

Palliative Medicine in Practice

Issue

Vol 2, No 2 (2008)

Article type

Review paper

Pages

56-66

Published online

2008-06-23

Bibliographic record

Medycyna Paliatywna w Praktyce 2008;2(2):56-66.

Keywords

psychostymulanty
nowotwór
opieka paliatywna

Authors

Marek Kaminski
Per Sjøgren

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Medycyna Paliatywna w Praktyce dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl