open access

Vol 2, No 2 (2008)
Review paper
Published online: 2008-06-23
Get Citation

Rola radioterapii w leczeniu objawów zaawansowanej choroby nowotworowej

Wojciech Leppert, Elżbieta Nowakowska
Medycyna Paliatywna w Praktyce 2008;2(2):33-47.

open access

Vol 2, No 2 (2008)
Review articles
Published online: 2008-06-23

Abstract

Radioterapia (RT) jest często stosowaną metodą leczenia onkologicznego w zaawansowanej chorobie nowotworowej. W artykule przedstawiono podstawy teoretyczne RT, wskazania do napromieniania w poszczególnych lokalizacjach nowotworu pierwotnego i przerzutów oraz najczęstsze objawy niepożądane RT. Ponadto, omówiono inne sposoby leczenia onkologicznego, które podobnie jak RT, przy właściwej kwalifikacji do leczenia, mogą poprawić jakość i niekiedy wydłużyć czas przeżycia chorych. Najczęstsze wskazania do paliatywnej RT to dolegliwości bólowe wywołane przerzutami do kości, onkologiczne stany nagłe: zespół żyły głównej górnej i ucisk rdzenia kręgowego, przerzuty do mózgowia, krwawienia i owrzodzenia nowotworowe. Zastosowanie wyższych dawek frakcyjnych i niższych dawek całkowitych pozwala na skrócenie czasu leczenia i istotne ograniczenie niedogodności dla chorych związanych z napromienianiem.

Abstract

Radioterapia (RT) jest często stosowaną metodą leczenia onkologicznego w zaawansowanej chorobie nowotworowej. W artykule przedstawiono podstawy teoretyczne RT, wskazania do napromieniania w poszczególnych lokalizacjach nowotworu pierwotnego i przerzutów oraz najczęstsze objawy niepożądane RT. Ponadto, omówiono inne sposoby leczenia onkologicznego, które podobnie jak RT, przy właściwej kwalifikacji do leczenia, mogą poprawić jakość i niekiedy wydłużyć czas przeżycia chorych. Najczęstsze wskazania do paliatywnej RT to dolegliwości bólowe wywołane przerzutami do kości, onkologiczne stany nagłe: zespół żyły głównej górnej i ucisk rdzenia kręgowego, przerzuty do mózgowia, krwawienia i owrzodzenia nowotworowe. Zastosowanie wyższych dawek frakcyjnych i niższych dawek całkowitych pozwala na skrócenie czasu leczenia i istotne ograniczenie niedogodności dla chorych związanych z napromienianiem.
Get Citation

Keywords

leczenie; napromienianie; nowotwór; paliatywna radioterapia

About this article
Title

Rola radioterapii w leczeniu objawów zaawansowanej choroby nowotworowej

Journal

Palliative Medicine in Practice

Issue

Vol 2, No 2 (2008)

Article type

Review paper

Pages

33-47

Published online

2008-06-23

Bibliographic record

Medycyna Paliatywna w Praktyce 2008;2(2):33-47.

Keywords

leczenie
napromienianie
nowotwór
paliatywna radioterapia

Authors

Wojciech Leppert
Elżbieta Nowakowska

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Medycyna Paliatywna w Praktyce dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl