open access

Vol 2, No 4 (2008)
Research paper
Published online: 2008-10-20
Get Citation

Objawowe leczenie duszności silnymi opioidami i wpływ tej terapii na wentylację u chorych leczonych paliatywnie

Katri Elina Clemens, Eberhard Klaschik
Medycyna Paliatywna w Praktyce 2008;2(4):183-191.

open access

Vol 2, No 4 (2008)
Original articles
Published online: 2008-10-20

Abstract

W badaniu oceniano wpływ terapii opioidami na wentylację u chorych odczuwających duszność, objętych opieką paliatywną, których leczono objawowo za pomocą silnych opioidów. Dokonano pomiarów zmian wysycenia tlenem obwodowej krwi tętniczej (SaO2), przezskórnego ciśnienia dwutlenku węgla we krwi tętniczej (tcPCO2), częstości oddechów (f) i częstości akcji serca (PR) podczas fazy miareczkowania morfiny lub hydromorfonu. Celem pracy było zweryfikowanie skuteczności opioidów w opanowywaniu duszności, a także ocena ich wpływu na wentylację oraz wykazanie, czy donosowe podawanie tlenu przed zastosowaniem opioidu prowadzi do zmniejszenia nasilenia duszności. Do tego prospektywnego badania bez randomizacji włączono 11 chorych, których przyjęto na oddział opieki paliatywnej, w którym pracują autorzy niniejszej pracy. Przy przyjęciu u wszystkich chorych występowała duszność. Parametry takie jak tcPCO2, SaO2 i PR mierzono przezskórnie za pomocą SenTec Digital Monitor (SenTec AG, Szwajcaria). Podczas stosowania O2 natężenie duszności nie zmieniało się, natomiast opioidy powodowały znaczne zmniejszenie nasilenia duszności (p = 0,003). Średnia f obniżała się już po 30 minutach od pierwszego podania opioidów - z 41,8 ± 4,7 (35,0-50,0) do 35,5 ± 4,2 (30,0-40,0), a po upływie 90 minut do 25,7 ± 4,5 (20,0-32,0) oddechów/min. Natomiast inne monitorowane parametry oddechowe nie wykazywały istotnych zmian. Nie zaobserwowano depresji oddechowej spowodowanej opioidami.

Abstract

W badaniu oceniano wpływ terapii opioidami na wentylację u chorych odczuwających duszność, objętych opieką paliatywną, których leczono objawowo za pomocą silnych opioidów. Dokonano pomiarów zmian wysycenia tlenem obwodowej krwi tętniczej (SaO2), przezskórnego ciśnienia dwutlenku węgla we krwi tętniczej (tcPCO2), częstości oddechów (f) i częstości akcji serca (PR) podczas fazy miareczkowania morfiny lub hydromorfonu. Celem pracy było zweryfikowanie skuteczności opioidów w opanowywaniu duszności, a także ocena ich wpływu na wentylację oraz wykazanie, czy donosowe podawanie tlenu przed zastosowaniem opioidu prowadzi do zmniejszenia nasilenia duszności. Do tego prospektywnego badania bez randomizacji włączono 11 chorych, których przyjęto na oddział opieki paliatywnej, w którym pracują autorzy niniejszej pracy. Przy przyjęciu u wszystkich chorych występowała duszność. Parametry takie jak tcPCO2, SaO2 i PR mierzono przezskórnie za pomocą SenTec Digital Monitor (SenTec AG, Szwajcaria). Podczas stosowania O2 natężenie duszności nie zmieniało się, natomiast opioidy powodowały znaczne zmniejszenie nasilenia duszności (p = 0,003). Średnia f obniżała się już po 30 minutach od pierwszego podania opioidów - z 41,8 ± 4,7 (35,0-50,0) do 35,5 ± 4,2 (30,0-40,0), a po upływie 90 minut do 25,7 ± 4,5 (20,0-32,0) oddechów/min. Natomiast inne monitorowane parametry oddechowe nie wykazywały istotnych zmian. Nie zaobserwowano depresji oddechowej spowodowanej opioidami.
Get Citation

Keywords

duszność; brak tchu; opioidy; rak; opieka paliatywna

About this article
Title

Objawowe leczenie duszności silnymi opioidami i wpływ tej terapii na wentylację u chorych leczonych paliatywnie

Journal

Palliative Medicine in Practice

Issue

Vol 2, No 4 (2008)

Article type

Research paper

Pages

183-191

Published online

2008-10-20

Bibliographic record

Medycyna Paliatywna w Praktyce 2008;2(4):183-191.

Keywords

duszność
brak tchu
opioidy
rak
opieka paliatywna

Authors

Katri Elina Clemens
Eberhard Klaschik

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Medycyna Paliatywna w Praktyce dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl