open access

Vol 2, No 4 (2008)
Research paper
Published online: 2008-10-20
Get Citation

Czy jest miejsce dla zespołu wspierającego opieki paliatywnej w "ostrym" szpitalu? Analiza działalności Zespołu Wspierającego Opieki Paliatywnej w Szpitalu Uniwersyteckim w Bydgoszczy w latach 2002-2006

Damian Jagielski, Michał Graczyk, Agnieszka Jagielska, Małgorzata Krajnik
Medycyna Paliatywna w Praktyce 2008;2(4):177-182.

open access

Vol 2, No 4 (2008)
Original articles
Published online: 2008-10-20

Abstract


Wstęp. W Polsce istnieją tylko dwa szpitalne zespoły wspierające opieki paliatywnej - w Bydgoszczy i w Warszawie - mimo rozwoju tej formy działania na świecie. Celem autorów niniejszego badania było wykazanie potrzeby tworzenia i rozwoju zespołów wspierających przy "ostrych" szpitalach w Polsce.
Materiał i metody. Analizowano dokumentację (historii chorób) pacjentów objętych opieką Zespołu Wspierającego Opieki Paliatywnej Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy w latach 2002-2006.
Wyniki. Bydgoski Zespół Opieki Paliatywnej w latach 2002-2006 łącznie udzielił 1441 konsultacji, w tym 807 lekarskich i 634 pielęgniarskich. Całkowita liczba badanych to 372 pacjentów. Średnia wieku leczonych kobiet wyniosła 67,27 roku, a mężczyzn - 64,74 roku. Pacjenci zespołu wspierającego przeważnie byli chorzy na nowotwory (78,49%), chociaż wśród osób ze schorzeniami nienowotworowymi (17,20%) stwierdzono coroczną tendencję wzrostową. Głównym powodem zgłoszenia był brak zadowalającego leczenia bólu (54,57%). Pacjenci byli kierowani przede wszystkim przez oddziały chirurgiczne (36,4%). Około 10% chorych objętych opieką zespołu wspierającego zmarło w szpitalu.
Wnioski. Na podstawie uzyskanych wyników potwierdzono potrzebę tworzenia zespołów wspierających opieki paliatywnej ze względu na coroczny wzrost próśb o konsultację oraz zwiększanie się liczby chorych. Wykazano, że zespół wspierający odgrywał ważną rolę w zakresie prowadzenia leczenia objawowego, zapewnienia odpowiedniej opieki nad umierającymi w szpitalu, a także edukacji zarówno chorego, rodziny, jak i personelu medycznego.

Abstract


Wstęp. W Polsce istnieją tylko dwa szpitalne zespoły wspierające opieki paliatywnej - w Bydgoszczy i w Warszawie - mimo rozwoju tej formy działania na świecie. Celem autorów niniejszego badania było wykazanie potrzeby tworzenia i rozwoju zespołów wspierających przy "ostrych" szpitalach w Polsce.
Materiał i metody. Analizowano dokumentację (historii chorób) pacjentów objętych opieką Zespołu Wspierającego Opieki Paliatywnej Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy w latach 2002-2006.
Wyniki. Bydgoski Zespół Opieki Paliatywnej w latach 2002-2006 łącznie udzielił 1441 konsultacji, w tym 807 lekarskich i 634 pielęgniarskich. Całkowita liczba badanych to 372 pacjentów. Średnia wieku leczonych kobiet wyniosła 67,27 roku, a mężczyzn - 64,74 roku. Pacjenci zespołu wspierającego przeważnie byli chorzy na nowotwory (78,49%), chociaż wśród osób ze schorzeniami nienowotworowymi (17,20%) stwierdzono coroczną tendencję wzrostową. Głównym powodem zgłoszenia był brak zadowalającego leczenia bólu (54,57%). Pacjenci byli kierowani przede wszystkim przez oddziały chirurgiczne (36,4%). Około 10% chorych objętych opieką zespołu wspierającego zmarło w szpitalu.
Wnioski. Na podstawie uzyskanych wyników potwierdzono potrzebę tworzenia zespołów wspierających opieki paliatywnej ze względu na coroczny wzrost próśb o konsultację oraz zwiększanie się liczby chorych. Wykazano, że zespół wspierający odgrywał ważną rolę w zakresie prowadzenia leczenia objawowego, zapewnienia odpowiedniej opieki nad umierającymi w szpitalu, a także edukacji zarówno chorego, rodziny, jak i personelu medycznego.
Get Citation

Keywords

zespół wspierający opieki paliatywnej; " ostry" szpital

About this article
Title

Czy jest miejsce dla zespołu wspierającego opieki paliatywnej w "ostrym" szpitalu? Analiza działalności Zespołu Wspierającego Opieki Paliatywnej w Szpitalu Uniwersyteckim w Bydgoszczy w latach 2002-2006

Journal

Palliative Medicine in Practice

Issue

Vol 2, No 4 (2008)

Article type

Research paper

Pages

177-182

Published online

2008-10-20

Bibliographic record

Medycyna Paliatywna w Praktyce 2008;2(4):177-182.

Keywords

zespół wspierający opieki paliatywnej
"ostry" szpital

Authors

Damian Jagielski
Michał Graczyk
Agnieszka Jagielska
Małgorzata Krajnik

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Medycyna Paliatywna w Praktyce dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl