open access

Vol 2, No 4 (2008)
Review paper
Published online: 2008-10-20
Get Citation

Działania niepożądane opioidów

Anna Orońska
Medycyna Paliatywna w Praktyce 2008;2(4):155-163.

open access

Vol 2, No 4 (2008)
Review articles
Published online: 2008-10-20

Abstract

W ciągu ostatnich 20 lat zwiększyła się częstość stosowania opioidów w leczeniu bólu nowotworowego. Efektem jest skuteczniejsze leczenie bólu, a także poprawa jakości życia pacjentów chorych na nowotwory, jednocześnie wzrosła jednak liczba doniesień o działaniach niepożądanych opioidów, które u około 30% chorych mogą utrudniać właściwe leczenie.
Niniejsza praca koncentruje się na diagnozowaniu, zapobieganiu i leczeniu objawów niepożądanych ze strony układu pokarmowego (nudności, wymioty, zaparcia, suchość w jamie ustnej) i nerwowego (delirium i halucynacje, senność, mioklonia, hiperalgezja, sztywność mięśni, drgawki, zaburzenia poznawcze). Szczególną uwagę poświęcono zdolności chorych przyjmujących opioidy do czynności prawnych i prowadzenia pojazdów. Przeanalizowano wpływ opioidów na układ oddechowy, sercowo-naczyniowy, wydalniczy, endokrynny, skórę i układ immunologiczny. Podkreślono wzrastające znaczenie antagonistów opioidów w zapobieganiu objawom niepożądanym i ich leczeniu.

Abstract

W ciągu ostatnich 20 lat zwiększyła się częstość stosowania opioidów w leczeniu bólu nowotworowego. Efektem jest skuteczniejsze leczenie bólu, a także poprawa jakości życia pacjentów chorych na nowotwory, jednocześnie wzrosła jednak liczba doniesień o działaniach niepożądanych opioidów, które u około 30% chorych mogą utrudniać właściwe leczenie.
Niniejsza praca koncentruje się na diagnozowaniu, zapobieganiu i leczeniu objawów niepożądanych ze strony układu pokarmowego (nudności, wymioty, zaparcia, suchość w jamie ustnej) i nerwowego (delirium i halucynacje, senność, mioklonia, hiperalgezja, sztywność mięśni, drgawki, zaburzenia poznawcze). Szczególną uwagę poświęcono zdolności chorych przyjmujących opioidy do czynności prawnych i prowadzenia pojazdów. Przeanalizowano wpływ opioidów na układ oddechowy, sercowo-naczyniowy, wydalniczy, endokrynny, skórę i układ immunologiczny. Podkreślono wzrastające znaczenie antagonistów opioidów w zapobieganiu objawom niepożądanym i ich leczeniu.
Get Citation

Keywords

opioidy; leczenie bólu

About this article
Title

Działania niepożądane opioidów

Journal

Palliative Medicine in Practice

Issue

Vol 2, No 4 (2008)

Article type

Review paper

Pages

155-163

Published online

2008-10-20

Bibliographic record

Medycyna Paliatywna w Praktyce 2008;2(4):155-163.

Keywords

opioidy
leczenie bólu

Authors

Anna Orońska

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Medycyna Paliatywna w Praktyce dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl