open access

Vol 2, No 4 (2008)
Review paper
Published online: 2008-10-20
Get Citation

Wsparcie prawne w opiece paliatywnej

Piotr Jakubów, Agnieszka Malarewicz
Medycyna Paliatywna w Praktyce 2008;2(4):143-147.

open access

Vol 2, No 4 (2008)
Review articles
Published online: 2008-10-20

Abstract

Wsparcie prawne w opiece paliatywnej oznacza planowanie życia w obliczu zbliżającej się śmierci. Porządkowanie ważnych spraw doczesnych powinno uwzględniać sytuację majątkową i finansową, a mianowicie rozporządzanie przez chorego posiadanym majątkiem, podział zobowiązań prawnych i osobowych, jak również zarządzenie prawami autorskimi przysługującymi choremu. Uporządkowanie prawne w obliczu zbliżającej się śmierci to także pomoc w realizacji zaciągniętych przez chorego zobowiązań niematerialnych. Wsparcie prawne w opiece paliatywnej jest nie tylko koniecznością, ale również ważnym aspektem niosącym osobom ciężko chorym nadzieję na dobre i mądre rozstanie się z światem doczesnym. Wobec problemów prawnych chorych ich opiekunowie są często bezradni. W pracy zarysowano niektóre problemy prawne, z jakimi można się spotkać podczas opieki nad pacjentem w schyłkowym okresie życia.

Abstract

Wsparcie prawne w opiece paliatywnej oznacza planowanie życia w obliczu zbliżającej się śmierci. Porządkowanie ważnych spraw doczesnych powinno uwzględniać sytuację majątkową i finansową, a mianowicie rozporządzanie przez chorego posiadanym majątkiem, podział zobowiązań prawnych i osobowych, jak również zarządzenie prawami autorskimi przysługującymi choremu. Uporządkowanie prawne w obliczu zbliżającej się śmierci to także pomoc w realizacji zaciągniętych przez chorego zobowiązań niematerialnych. Wsparcie prawne w opiece paliatywnej jest nie tylko koniecznością, ale również ważnym aspektem niosącym osobom ciężko chorym nadzieję na dobre i mądre rozstanie się z światem doczesnym. Wobec problemów prawnych chorych ich opiekunowie są często bezradni. W pracy zarysowano niektóre problemy prawne, z jakimi można się spotkać podczas opieki nad pacjentem w schyłkowym okresie życia.
Get Citation

Keywords

opieka paliatywna; wsparcie prawne; testament

About this article
Title

Wsparcie prawne w opiece paliatywnej

Journal

Palliative Medicine in Practice

Issue

Vol 2, No 4 (2008)

Article type

Review paper

Pages

143-147

Published online

2008-10-20

Bibliographic record

Medycyna Paliatywna w Praktyce 2008;2(4):143-147.

Keywords

opieka paliatywna
wsparcie prawne
testament

Authors

Piotr Jakubów
Agnieszka Malarewicz

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Medycyna Paliatywna w Praktyce dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl