open access

Vol 3, No 1 (2009)
Review paper
Published online: 2009-01-23
Get Citation

Systemy opioidowe oraz udział komórek glejowych w efektach opioidów

Joanna Mika
Medycyna Paliatywna w Praktyce 2009;3(1):28-39.

open access

Vol 3, No 1 (2009)
Review articles
Published online: 2009-01-23

Abstract

Zrozumienie molekularnych mechanizmów zachodzących w systemach opioidowych w bólu przewlekłym powinno wyznaczyć nowe skuteczniejsze metody farmakoterapii bólu. Farmakologiczne zahamowanie aktywacji gleju w połączeniu z morfiną, metadonem, fentanylem i buprenorfiną może stanowić ważny aspekt terapii bólu. Długotrwałe stosowanie klasycznych opioidowych leków przeciwbólowych u pacjentów z przewlekłymi procesami bólowymi wywołuje tolerancję, a poszukiwanie nowych strategii leczenia na bazie poznanych mechanizmów bólu stanowi istotny problem zarówno kliniczny, jak i naukowy.

Abstract

Zrozumienie molekularnych mechanizmów zachodzących w systemach opioidowych w bólu przewlekłym powinno wyznaczyć nowe skuteczniejsze metody farmakoterapii bólu. Farmakologiczne zahamowanie aktywacji gleju w połączeniu z morfiną, metadonem, fentanylem i buprenorfiną może stanowić ważny aspekt terapii bólu. Długotrwałe stosowanie klasycznych opioidowych leków przeciwbólowych u pacjentów z przewlekłymi procesami bólowymi wywołuje tolerancję, a poszukiwanie nowych strategii leczenia na bazie poznanych mechanizmów bólu stanowi istotny problem zarówno kliniczny, jak i naukowy.
Get Citation

Keywords

peptydy opioidowe; receptory opioidowe; opioidy; morfina; glej; minocyklina; pentoksyfilina; ibudilast

About this article
Title

Systemy opioidowe oraz udział komórek glejowych w efektach opioidów

Journal

Palliative Medicine in Practice

Issue

Vol 3, No 1 (2009)

Article type

Review paper

Pages

28-39

Published online

2009-01-23

Bibliographic record

Medycyna Paliatywna w Praktyce 2009;3(1):28-39.

Keywords

peptydy opioidowe
receptory opioidowe
opioidy
morfina
glej
minocyklina
pentoksyfilina
ibudilast

Authors

Joanna Mika

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Medycyna Paliatywna w Praktyce dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl