open access

Vol 3, No 1 (2009)
Review paper
Published online: 2009-01-23
Get Citation

Rola farmaceuty w opiece paliatywno-hospicyjnej - aspekty organizacyjne i prawne

Leszek Pawłowski, Iga Wapniarska, Monika Lichodziejewska-Niemierko
Medycyna Paliatywna w Praktyce 2009;3(1):19-27.

open access

Vol 3, No 1 (2009)
Review articles
Published online: 2009-01-23

Abstract

Światowa Organizacja Zdrowia zdefiniowała opiekę paliatywną jako aktywną, całościową opiekę obejmującą pacjentów z zaawansowaną postępującą chorobą. Jej realizacja wymaga zaangażowania interdyscyplinarnego zespołu, złożonego z lekarzy, pielęgniarek, psychologów, pracowników socjalnych, duchownych i wolontariuszy. Farmaceuta, jako członek tego zespołu, również powinien odgrywać istotną rolę w opiece paliatywno- hospicyjnej. W ramach jego działań wyróżnia się obszary: kliniczny, organizacyjny, administracyjny i edukacyjny. Opieka farmaceutyczna ma także wymiar ekonomiczny, co pozwala na oszczędne gospodarowanie wydatkami dzięki racjonalizacji i optymalizacji kosztów terapii. Znajomość uwarunkowań prawnych dotyczących świadczenia usług farmaceutycznych i aspektów organizacyjnych jest niezbędna dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadań przez farmaceutę i innych członków zespołu terapeutycznego.

Abstract

Światowa Organizacja Zdrowia zdefiniowała opiekę paliatywną jako aktywną, całościową opiekę obejmującą pacjentów z zaawansowaną postępującą chorobą. Jej realizacja wymaga zaangażowania interdyscyplinarnego zespołu, złożonego z lekarzy, pielęgniarek, psychologów, pracowników socjalnych, duchownych i wolontariuszy. Farmaceuta, jako członek tego zespołu, również powinien odgrywać istotną rolę w opiece paliatywno- hospicyjnej. W ramach jego działań wyróżnia się obszary: kliniczny, organizacyjny, administracyjny i edukacyjny. Opieka farmaceutyczna ma także wymiar ekonomiczny, co pozwala na oszczędne gospodarowanie wydatkami dzięki racjonalizacji i optymalizacji kosztów terapii. Znajomość uwarunkowań prawnych dotyczących świadczenia usług farmaceutycznych i aspektów organizacyjnych jest niezbędna dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadań przez farmaceutę i innych członków zespołu terapeutycznego.
Get Citation

Keywords

farmaceuta; farmacja szpitalna; opieka paliatywna; hospicjum; prawo; organizacja świadczeń; farmakoterapia

About this article
Title

Rola farmaceuty w opiece paliatywno-hospicyjnej - aspekty organizacyjne i prawne

Journal

Palliative Medicine in Practice

Issue

Vol 3, No 1 (2009)

Article type

Review paper

Pages

19-27

Published online

2009-01-23

Bibliographic record

Medycyna Paliatywna w Praktyce 2009;3(1):19-27.

Keywords

farmaceuta
farmacja szpitalna
opieka paliatywna
hospicjum
prawo
organizacja świadczeń
farmakoterapia

Authors

Leszek Pawłowski
Iga Wapniarska
Monika Lichodziejewska-Niemierko

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Medycyna Paliatywna w Praktyce dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl