open access

Vol 3, No 2 (2009)
Guidelines / Expert consensus
Published online: 2009-05-25
Get Citation

Stanowisko dotyczące postępowania przeciwbólowego u chorych na nowotwory

Jan Dobrogowski, Małgorzata Krajnik, Jacek Jassem, Jerzy Wordliczek
Medycyna Paliatywna w Praktyce 2009;3(2):86-99.

open access

Vol 3, No 2 (2009)
Konsensus
Published online: 2009-05-25

Abstract

W Polsce na nowotwory złośliwe umiera w ciągu roku ponad 80 000 chorych. Ból może pojawiać się na każdym etapie choroby nowotworowej i występuje średnio u 50%, a w zaawansowanym okresie choroby - u ponad 75% chorych. Ból towarzyszący nowotworom jest różnorodny, podobnie jak mechanizmy jego powstawania. W zależności od czynnika etiologicznego wyróżnia się bóle spowodowane procesem nowotworowym, bóle powstałe w wyniku leczenia przeciwnowotworowego, bóle spowodowane wyniszczeniem nowotworowym i bóle niezwiązane z nowotworem (współistniejące). Podstawową metodą leczenia bólu u chorych na nowotwór jest farmakoterapia. W 1986 r. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaproponowała i wprowadziła prosty schemat farmakologicznego leczenia bólu w przebiegu nowotworów, którego zastosowanie jest skuteczne u 85-90% pacjentów i którego zasady przedstawiono w niniejszym opracowaniu. Omówiono także inne niefarmakologiczne metody leczenia bólu (modyfikujące przebieg choroby, fizykalne, psychologiczne, metody poprawiające jakość życia oraz blokady i zabiegi neurodestrukcyjne). Ponadto ujęto problematykę leczenia bólu totalnego i bólu w okresie umierania.

Abstract

W Polsce na nowotwory złośliwe umiera w ciągu roku ponad 80 000 chorych. Ból może pojawiać się na każdym etapie choroby nowotworowej i występuje średnio u 50%, a w zaawansowanym okresie choroby - u ponad 75% chorych. Ból towarzyszący nowotworom jest różnorodny, podobnie jak mechanizmy jego powstawania. W zależności od czynnika etiologicznego wyróżnia się bóle spowodowane procesem nowotworowym, bóle powstałe w wyniku leczenia przeciwnowotworowego, bóle spowodowane wyniszczeniem nowotworowym i bóle niezwiązane z nowotworem (współistniejące). Podstawową metodą leczenia bólu u chorych na nowotwór jest farmakoterapia. W 1986 r. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaproponowała i wprowadziła prosty schemat farmakologicznego leczenia bólu w przebiegu nowotworów, którego zastosowanie jest skuteczne u 85-90% pacjentów i którego zasady przedstawiono w niniejszym opracowaniu. Omówiono także inne niefarmakologiczne metody leczenia bólu (modyfikujące przebieg choroby, fizykalne, psychologiczne, metody poprawiające jakość życia oraz blokady i zabiegi neurodestrukcyjne). Ponadto ujęto problematykę leczenia bólu totalnego i bólu w okresie umierania.
Get Citation

Keywords

chory na nowotwór; mechanizmy bólu; leczenie bólu; opioidy

About this article
Title

Stanowisko dotyczące postępowania przeciwbólowego u chorych na nowotwory

Journal

Palliative Medicine in Practice

Issue

Vol 3, No 2 (2009)

Article type

Guidelines / Expert consensus

Pages

86-99

Published online

2009-05-25

Bibliographic record

Medycyna Paliatywna w Praktyce 2009;3(2):86-99.

Keywords

chory na nowotwór
mechanizmy bólu
leczenie bólu
opioidy

Authors

Jan Dobrogowski
Małgorzata Krajnik
Jacek Jassem
Jerzy Wordliczek

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Medycyna Paliatywna w Praktyce dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl