open access

Vol 3, No 2 (2009)
Review paper
Published online: 2009-05-25
Get Citation

Zaawansowana postać przewlekłej obturacyjnej choroby płuc

Ewa Jassem, Joanna Maria Jassem-Bobowicz, Maciej Bobowicz
Medycyna Paliatywna w Praktyce 2009;3(2):74-81.

open access

Vol 3, No 2 (2009)
Review articles
Published online: 2009-05-25

Abstract

Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) jest jedną z najczęstszych przewlekłych chorób i czwartą przyczyną zgonów na świecie. Zaawansowane postaci (ciężka - w przypadku wskaźnika FEV1 poniżej 50% należnej normy - i bardzo ciężka - poniżej 30%) z reguły prowadzą do inwalidztwa oddechowego i przedwczesnego zgonu. Rokowanie chorych na zaawansowane postaci POChP nie różni się od rokowania u chorych na raka płuca. Na przebieg choroby znaczący wpływ mają jej zaostrzenia oraz schorzenia współistniejące, takie jak choroby układu sercowo-naczyniowego, cukrzyca, rak płuca i choroba wrzodowa.
Cele leczenia obejmują: zahamowanie postępu choroby, zapobieganie zaostrzeniom i uśmierzanie dokuczliwych objawów, do których należą przede wszystkim duszność, przewlekły kaszel i zmniejszająca się tolerancja wysiłku.

Abstract

Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) jest jedną z najczęstszych przewlekłych chorób i czwartą przyczyną zgonów na świecie. Zaawansowane postaci (ciężka - w przypadku wskaźnika FEV1 poniżej 50% należnej normy - i bardzo ciężka - poniżej 30%) z reguły prowadzą do inwalidztwa oddechowego i przedwczesnego zgonu. Rokowanie chorych na zaawansowane postaci POChP nie różni się od rokowania u chorych na raka płuca. Na przebieg choroby znaczący wpływ mają jej zaostrzenia oraz schorzenia współistniejące, takie jak choroby układu sercowo-naczyniowego, cukrzyca, rak płuca i choroba wrzodowa.
Cele leczenia obejmują: zahamowanie postępu choroby, zapobieganie zaostrzeniom i uśmierzanie dokuczliwych objawów, do których należą przede wszystkim duszność, przewlekły kaszel i zmniejszająca się tolerancja wysiłku.
Get Citation

Keywords

przewlekła obturacyjna choroba płuc; duszność; stan zapalny

About this article
Title

Zaawansowana postać przewlekłej obturacyjnej choroby płuc

Journal

Palliative Medicine in Practice

Issue

Vol 3, No 2 (2009)

Article type

Review paper

Pages

74-81

Published online

2009-05-25

Bibliographic record

Medycyna Paliatywna w Praktyce 2009;3(2):74-81.

Keywords

przewlekła obturacyjna choroba płuc
duszność
stan zapalny

Authors

Ewa Jassem
Joanna Maria Jassem-Bobowicz
Maciej Bobowicz

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Medycyna Paliatywna w Praktyce dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl