open access

Vol 3, No 2 (2009)
Review paper
Published online: 2009-05-25
Get Citation

Niewydolność serca jako cel dla medycyny paliatywnej

Piotr Sobański, Sebastian Stec, Grzegorz Opolski
Medycyna Paliatywna w Praktyce 2009;3(2):69-73.

open access

Vol 3, No 2 (2009)
Review articles
Published online: 2009-05-25

Abstract

Niewydolność serca (HF) jest stanem zejściowym wielu strukturalnych lub czynnościowych schorzeń serca, które osiągnęły stopień zaawansowania powodujący istotne upośledzenie napełniania komór lub wyrzutu krwi. Jeśli uszkodzenie serca czyni je niezdolnym do pokrycia aktualnego zapotrzebowania na przepompowywaną krew, uzasadnione jest rozpoznanie niewydolności serca. Serce uniemożliwia wystarczające krążenie krwi najpierw w czasie wysiłku, a w skrajnej HF nawet w spoczynku. Niewydolność serca ma charakter postępujący, a terapia na ogół jedynie spowalnia jego przebieg. Oznacza to, że choroba od chwili wystąpienia będzie towarzyszyła pacjentowi przez całe jego życie, a u części chorych stanie się przyczyną śmierci. Gdy HF osiągnie schyłkowe stadium, należy rozważyć możliwość zakwalifikowania pacjenta do jednej z 4 możliwych opcji leczenia: mechanicznego wspomagania krążenia, ciągłej terapii lekami inotropowoymi, transplantacji serca lub opieki paliatywnej w hospicjach. Zanim HF zostanie uznana za skrajną, należy bezwzględnie wykluczyć obecność wszelkich potencjalnie odwracalnych czynników mogących upośledzać optymalną funkcję serca i układu krążenia. W niniejszym artykule omówiono zagadnienia dotyczące pacjentów, w przypadku których wyczerpano dostępne metody pozwalające na poprawę funkcji serca, a przez to i rokowania. Liczba takich osób nieustannie wzrasta, co wynika ze zwiększonej zapadalności na HF, poprawy opieki nad chorymi z już rozpoznaną HF skutkującej wydłużeniem życia oraz zmniejszeniem ilości nagłych zgonów sercowych w mniej zaawansowanych stadiach niewydolności serca.

Abstract

Niewydolność serca (HF) jest stanem zejściowym wielu strukturalnych lub czynnościowych schorzeń serca, które osiągnęły stopień zaawansowania powodujący istotne upośledzenie napełniania komór lub wyrzutu krwi. Jeśli uszkodzenie serca czyni je niezdolnym do pokrycia aktualnego zapotrzebowania na przepompowywaną krew, uzasadnione jest rozpoznanie niewydolności serca. Serce uniemożliwia wystarczające krążenie krwi najpierw w czasie wysiłku, a w skrajnej HF nawet w spoczynku. Niewydolność serca ma charakter postępujący, a terapia na ogół jedynie spowalnia jego przebieg. Oznacza to, że choroba od chwili wystąpienia będzie towarzyszyła pacjentowi przez całe jego życie, a u części chorych stanie się przyczyną śmierci. Gdy HF osiągnie schyłkowe stadium, należy rozważyć możliwość zakwalifikowania pacjenta do jednej z 4 możliwych opcji leczenia: mechanicznego wspomagania krążenia, ciągłej terapii lekami inotropowoymi, transplantacji serca lub opieki paliatywnej w hospicjach. Zanim HF zostanie uznana za skrajną, należy bezwzględnie wykluczyć obecność wszelkich potencjalnie odwracalnych czynników mogących upośledzać optymalną funkcję serca i układu krążenia. W niniejszym artykule omówiono zagadnienia dotyczące pacjentów, w przypadku których wyczerpano dostępne metody pozwalające na poprawę funkcji serca, a przez to i rokowania. Liczba takich osób nieustannie wzrasta, co wynika ze zwiększonej zapadalności na HF, poprawy opieki nad chorymi z już rozpoznaną HF skutkującej wydłużeniem życia oraz zmniejszeniem ilości nagłych zgonów sercowych w mniej zaawansowanych stadiach niewydolności serca.
Get Citation

Keywords

skrajna niewydolność serca; opieka paliatywna

About this article
Title

Niewydolność serca jako cel dla medycyny paliatywnej

Journal

Palliative Medicine in Practice

Issue

Vol 3, No 2 (2009)

Article type

Review paper

Pages

69-73

Published online

2009-05-25

Bibliographic record

Medycyna Paliatywna w Praktyce 2009;3(2):69-73.

Keywords

skrajna niewydolność serca
opieka paliatywna

Authors

Piotr Sobański
Sebastian Stec
Grzegorz Opolski

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Medycyna Paliatywna w Praktyce dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl