open access

Vol 3, No 3 (2009)
Research paper
Published online: 2009-06-03
Get Citation

Potrzeba paliatywnej opieki u chorych na ciężką postać POChP - badanie ankietowe

Lucyna Górska, Małgorzata Krajnik, Iwona Damps-Konstańska, Krzysztof Kuziemski, Ewa Jassem
Medycyna Paliatywna w Praktyce 2009;3(3):115-118.

open access

Vol 3, No 3 (2009)
Original articles
Published online: 2009-06-03

Abstract


Wstęp. Tradycyjnie w Polsce medycyna paliatywna i opieka hospicyjna skupiają się na chorych na złośliwe nowotwory. Jednak również chorzy z POChP zgłaszają potrzebę uśmierzenia objawów i wsparcia pod koniec życia. Celem przedstawionego badania była ocena opinii wyrażanych przez chorych na ciężką i bardzo ciężką POChP na temat występujących u nich przewlekłych objawów, które sprawiają najwięcej cierpienia, ograniczenia aktywności społecznej i potrzeby wsparcia paliatywnego.
Materiał i metody. Dwudziestu sześciu chorych na zaawansowaną postać POChP, której stopień zaawansowania określono zgodnie z kryteriami GOLD, udzieliło odpowiedzi na krótką ankietę dotyczącą objawów, aktywności społecznej i potrzeby dodatkowego wsparcia paliatywnego.
Wyniki. U wszystkich pacjentów - pomimo intensywnego leczenia - były obecne przewlekłe objawy. Większa część spośród tych objawów ograniczała funkcjonowanie społeczne i wszyscy pacjenci wyrazili potrzebę dodatkowego wsparcia paliatywnego.
Wnioski. Polscy pneumonolodzy i specjaliści z dziedziny medycyny paliatywnej powinni się włączyć w międzynarodową dyskusję, która ma na celu określenie potrzeb pacjentów cierpiących pod koniec życia na przewlekłe, skracające życie choroby oraz określenie potencjalnych korzyści wynikających z otrzymywania dodatkowej opieki paliatywnej.

Abstract


Wstęp. Tradycyjnie w Polsce medycyna paliatywna i opieka hospicyjna skupiają się na chorych na złośliwe nowotwory. Jednak również chorzy z POChP zgłaszają potrzebę uśmierzenia objawów i wsparcia pod koniec życia. Celem przedstawionego badania była ocena opinii wyrażanych przez chorych na ciężką i bardzo ciężką POChP na temat występujących u nich przewlekłych objawów, które sprawiają najwięcej cierpienia, ograniczenia aktywności społecznej i potrzeby wsparcia paliatywnego.
Materiał i metody. Dwudziestu sześciu chorych na zaawansowaną postać POChP, której stopień zaawansowania określono zgodnie z kryteriami GOLD, udzieliło odpowiedzi na krótką ankietę dotyczącą objawów, aktywności społecznej i potrzeby dodatkowego wsparcia paliatywnego.
Wyniki. U wszystkich pacjentów - pomimo intensywnego leczenia - były obecne przewlekłe objawy. Większa część spośród tych objawów ograniczała funkcjonowanie społeczne i wszyscy pacjenci wyrazili potrzebę dodatkowego wsparcia paliatywnego.
Wnioski. Polscy pneumonolodzy i specjaliści z dziedziny medycyny paliatywnej powinni się włączyć w międzynarodową dyskusję, która ma na celu określenie potrzeb pacjentów cierpiących pod koniec życia na przewlekłe, skracające życie choroby oraz określenie potencjalnych korzyści wynikających z otrzymywania dodatkowej opieki paliatywnej.
Get Citation

Keywords

ciężka POChP; opieka paliatywna

About this article
Title

Potrzeba paliatywnej opieki u chorych na ciężką postać POChP - badanie ankietowe

Journal

Palliative Medicine in Practice

Issue

Vol 3, No 3 (2009)

Article type

Research paper

Pages

115-118

Published online

2009-06-03

Bibliographic record

Medycyna Paliatywna w Praktyce 2009;3(3):115-118.

Keywords

ciężka POChP
opieka paliatywna

Authors

Lucyna Górska
Małgorzata Krajnik
Iwona Damps-Konstańska
Krzysztof Kuziemski
Ewa Jassem

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Medycyna Paliatywna w Praktyce dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl