open access

Vol 3, No 3 (2009)
Research paper
Published online: 2009-06-03
Get Citation

Ocena dźwięków i drgań generowanych w czasie kaszlu za pomocą Wibroakustycznego Systemu Rejestracji Kaszlu MEPIM (MEPIM VSCR)

Małgorzata Krajnik, Iwona Damps-Konstańska, Mieczysław Grabowski, Przemysław Pozański, Ewa Jassem
Medycyna Paliatywna w Praktyce 2009;3(3):109-114.

open access

Vol 3, No 3 (2009)
Original articles
Published online: 2009-06-03

Abstract


Wstęp. Mimo że kaszel to jeden z najczęstszych objawów przewlekłych chorób i nowotworów złośliwych układu oddechowego, to nadal nie jest dostępna żadna praktyczna i dokładna metoda służąca obiektywnej ocenie tego objawu. Celem autorów niniejszej pracy było opracowanie nowej metody obiektywnej oceny ilościowej kaszlu z zastosowaniem analizy częstotliwościowo-czasowej drgań klatki piersiowej i dźwięków generowanych w czasie kaszlu.
Metody i wyniki. Opracowywany Wibroakustyczny System Rejestracji Kaszlu MEPIM analizuje jednocześnie drgania klatki piersiowej i sygnały akustyczne. Czujnik przyspieszenia umieszczano na klatce piersiowej pacjenta, a mikrofon - w odległości 1 m od niego. Analizę rejestrowanych dźwięków i drgań przeprowadzano za pomocą multianalizatora B & K Pulse. Zastosowano analizę FFT obu sygnałów oraz wyznaczono ich wzajemną korelację.
Wnioski. Zastosowanie technik analizy widmowej może poprawić możliwości określania charakterystycznych cech kaszlu. Należy prowadzić dalsze badania kliniczne w celu uzyskania odpowiedzi na pytanie, czy analiza częstotliwościowa sygnałów wibroakustycznych może być przydatna do określania charakterystyki kaszlu.

Abstract


Wstęp. Mimo że kaszel to jeden z najczęstszych objawów przewlekłych chorób i nowotworów złośliwych układu oddechowego, to nadal nie jest dostępna żadna praktyczna i dokładna metoda służąca obiektywnej ocenie tego objawu. Celem autorów niniejszej pracy było opracowanie nowej metody obiektywnej oceny ilościowej kaszlu z zastosowaniem analizy częstotliwościowo-czasowej drgań klatki piersiowej i dźwięków generowanych w czasie kaszlu.
Metody i wyniki. Opracowywany Wibroakustyczny System Rejestracji Kaszlu MEPIM analizuje jednocześnie drgania klatki piersiowej i sygnały akustyczne. Czujnik przyspieszenia umieszczano na klatce piersiowej pacjenta, a mikrofon - w odległości 1 m od niego. Analizę rejestrowanych dźwięków i drgań przeprowadzano za pomocą multianalizatora B & K Pulse. Zastosowano analizę FFT obu sygnałów oraz wyznaczono ich wzajemną korelację.
Wnioski. Zastosowanie technik analizy widmowej może poprawić możliwości określania charakterystycznych cech kaszlu. Należy prowadzić dalsze badania kliniczne w celu uzyskania odpowiedzi na pytanie, czy analiza częstotliwościowa sygnałów wibroakustycznych może być przydatna do określania charakterystyki kaszlu.
Get Citation

Keywords

kaszel; Wibroakustyczny System Rejestracji Kaszlu MEPIM; FFT; akcelerometr; analiza widmowa

About this article
Title

Ocena dźwięków i drgań generowanych w czasie kaszlu za pomocą Wibroakustycznego Systemu Rejestracji Kaszlu MEPIM (MEPIM VSCR)

Journal

Palliative Medicine in Practice

Issue

Vol 3, No 3 (2009)

Article type

Research paper

Pages

109-114

Published online

2009-06-03

Bibliographic record

Medycyna Paliatywna w Praktyce 2009;3(3):109-114.

Keywords

kaszel
Wibroakustyczny System Rejestracji Kaszlu MEPIM
FFT
akcelerometr
analiza widmowa

Authors

Małgorzata Krajnik
Iwona Damps-Konstańska
Mieczysław Grabowski
Przemysław Pozański
Ewa Jassem

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Medycyna Paliatywna w Praktyce dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl