open access

Vol 3, No 3 (2009)
Review paper
Published online: 2009-06-03
Get Citation

Rola opiekuna medycznego i wolontariusza w opiece nad chorymi na zaawansowaną postać przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP)

Iwona Damps-Konstańska, Lidia Werachowska, Piotr Krakowiak
Medycyna Paliatywna w Praktyce 2009;3(3):150-156.

open access

Vol 3, No 3 (2009)
Review articles
Published online: 2009-06-03

Abstract

Opieka nad chorymi na zaawansowaną przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP) stwarza wiele problemów medycznych i organizacyjnych. Chorzy na zaawansowaną POChP to zazwyczaj osoby starsze, u których występują także inne przewlekłe schorzenia. Jednym ze sposobów poprawy organizacji opieki nad osobami przewlekle chorymi i niesamodzielnymi w Polsce jest utworzenie nowego zawodu, jakim jest opiekun medyczny, oraz promowanie medycznego wolontariatu. Medyczny opiekun i wolontariusz mają za zadanie rozpoznawać bieżące i stałe problemy osoby chorej i niesamodzielnej. Powinni współpracować z pielęgniarką w zakresie planowania i realizowania opieki, pomagać pielęgniarce podczas wykonywania zabiegów pielęgniarskich oraz wspierać chorego w realizowaniu zaleceń lekarskich. Opieka domowa nad chorymi na zaawansowaną POChP wymaga współpracy interdyscyplinarnego zespołu opiekuńczego. Wydaje się, że opiekunowie medyczni i wolontariusze mogą w istotny sposób usprawnić działania takiego zespołu.

Abstract

Opieka nad chorymi na zaawansowaną przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP) stwarza wiele problemów medycznych i organizacyjnych. Chorzy na zaawansowaną POChP to zazwyczaj osoby starsze, u których występują także inne przewlekłe schorzenia. Jednym ze sposobów poprawy organizacji opieki nad osobami przewlekle chorymi i niesamodzielnymi w Polsce jest utworzenie nowego zawodu, jakim jest opiekun medyczny, oraz promowanie medycznego wolontariatu. Medyczny opiekun i wolontariusz mają za zadanie rozpoznawać bieżące i stałe problemy osoby chorej i niesamodzielnej. Powinni współpracować z pielęgniarką w zakresie planowania i realizowania opieki, pomagać pielęgniarce podczas wykonywania zabiegów pielęgniarskich oraz wspierać chorego w realizowaniu zaleceń lekarskich. Opieka domowa nad chorymi na zaawansowaną POChP wymaga współpracy interdyscyplinarnego zespołu opiekuńczego. Wydaje się, że opiekunowie medyczni i wolontariusze mogą w istotny sposób usprawnić działania takiego zespołu.
Get Citation

Keywords

zaawansowana POChP; opiekun medyczny; wolontariusz

About this article
Title

Rola opiekuna medycznego i wolontariusza w opiece nad chorymi na zaawansowaną postać przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP)

Journal

Palliative Medicine in Practice

Issue

Vol 3, No 3 (2009)

Article type

Review paper

Pages

150-156

Published online

2009-06-03

Bibliographic record

Medycyna Paliatywna w Praktyce 2009;3(3):150-156.

Keywords

zaawansowana POChP
opiekun medyczny
wolontariusz

Authors

Iwona Damps-Konstańska
Lidia Werachowska
Piotr Krakowiak

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Medycyna Paliatywna w Praktyce dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl