open access

Vol 3, No 3 (2009)
Review paper
Published online: 2009-06-03
Get Citation

Opieka paliatywna oraz opieka końcowego okresu życia u chorych na ciężką postać POChP

J.R. Curtis
Medycyna Paliatywna w Praktyce 2009;3(3):134-143.

open access

Vol 3, No 3 (2009)
Review articles
Published online: 2009-06-03

Abstract

Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) jest jedną z głównych przyczyn chorobowości i umieralności. U wielu chorych maksymalne leczenie POChP pozwala osiągnąć jedynie niewielką lub niepełną poprawę objawów chorobowych, które znacznie pogarszają jakość życia.
Pomimo wysokiej chorobowości i umieralności związanej z ciężką postacią POChP, wielu chorych nie otrzymuje właściwego leczenia paliatywnego. Wynika to z kilku powodów. Po pierwsze, komunikacja między lekarzem a chorym, dotycząca opieki paliatywnej oraz opieki końcowego okresu życia, jest zwykle sporadyczna i złej jakości. Po drugie, niepewność dotycząca dalszego rokowania u chorych na POChP dodatkowo utrudnia komunikację w końcowym okresie życia. W rezultacie chorzy i ich bliscy często nie rozumieją, że ciężka postać POChP jest z reguły postępującą i śmiertelną chorobą.
Celem niniejszego przeglądu jest podsumowanie ostatnich badań dotyczących opieki paliatywnej oraz opieki końcowego okresu życia chorych na POChP. Wyniki niedawnych badań dostarczają nowych zaleceń postępowania w poprawianiu komunikacji między lekarzem a pacjentem dotyczącej leczenia w końcowym okresie życia. Dzięki przestrzeganiu tych zaleceń poprawia się także jakość leczenia paliatywnego oraz leczenia końcowego okresu życia chorych na POChP. Szczególną uwagę zwrócono na dwa obszary, które mogą wpływać na poprawę jakości leczenia paliatywnego i leczenia końcowego okresu życia: 1) rolę smutku i depresji, częstych problemów chorych na POChP; oraz 2) potrzebę wczesnego planowania opieki nad chorym. Poprawa komunikacji między chorym a lekarzem jest istotna dla jakości opieki paliatywnej.

Abstract

Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) jest jedną z głównych przyczyn chorobowości i umieralności. U wielu chorych maksymalne leczenie POChP pozwala osiągnąć jedynie niewielką lub niepełną poprawę objawów chorobowych, które znacznie pogarszają jakość życia.
Pomimo wysokiej chorobowości i umieralności związanej z ciężką postacią POChP, wielu chorych nie otrzymuje właściwego leczenia paliatywnego. Wynika to z kilku powodów. Po pierwsze, komunikacja między lekarzem a chorym, dotycząca opieki paliatywnej oraz opieki końcowego okresu życia, jest zwykle sporadyczna i złej jakości. Po drugie, niepewność dotycząca dalszego rokowania u chorych na POChP dodatkowo utrudnia komunikację w końcowym okresie życia. W rezultacie chorzy i ich bliscy często nie rozumieją, że ciężka postać POChP jest z reguły postępującą i śmiertelną chorobą.
Celem niniejszego przeglądu jest podsumowanie ostatnich badań dotyczących opieki paliatywnej oraz opieki końcowego okresu życia chorych na POChP. Wyniki niedawnych badań dostarczają nowych zaleceń postępowania w poprawianiu komunikacji między lekarzem a pacjentem dotyczącej leczenia w końcowym okresie życia. Dzięki przestrzeganiu tych zaleceń poprawia się także jakość leczenia paliatywnego oraz leczenia końcowego okresu życia chorych na POChP. Szczególną uwagę zwrócono na dwa obszary, które mogą wpływać na poprawę jakości leczenia paliatywnego i leczenia końcowego okresu życia: 1) rolę smutku i depresji, częstych problemów chorych na POChP; oraz 2) potrzebę wczesnego planowania opieki nad chorym. Poprawa komunikacji między chorym a lekarzem jest istotna dla jakości opieki paliatywnej.
Get Citation

Keywords

przewlekłe zapalenie oskrzeli; przewlekła obturacyjna choroba płuc; komunikacja; rozedma; opieka w końcowym okresie życia; opieka paliatywna

About this article
Title

Opieka paliatywna oraz opieka końcowego okresu życia u chorych na ciężką postać POChP

Journal

Palliative Medicine in Practice

Issue

Vol 3, No 3 (2009)

Article type

Review paper

Pages

134-143

Published online

2009-06-03

Bibliographic record

Medycyna Paliatywna w Praktyce 2009;3(3):134-143.

Keywords

przewlekłe zapalenie oskrzeli
przewlekła obturacyjna choroba płuc
komunikacja
rozedma
opieka w końcowym okresie życia
opieka paliatywna

Authors

J.R. Curtis

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Medycyna Paliatywna w Praktyce dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl