open access

Vol 4, No 1 (2010)
Review paper
Published online: 2010-04-30
Get Citation

Podskórne i dożylne stosowanie leków przeciwbólowych w medycynie paliatywnej

Jolanta Życzkowska, Jerzy Wordliczek
Medycyna Paliatywna w Praktyce 2010;4(1):6-13.

open access

Vol 4, No 1 (2010)
Review articles
Published online: 2010-04-30

Abstract

Ból jest jedną z najczęstszych dolegliwości zgłaszanych przez pacjentów z chorobą nowotworową. W terminalnym okresie choroby odsetek osób cierpiących z powodu bólu sięga 75%. Mimo że najwygodniejszą drogą podania leków jest droga doustna, nie każda sytuacja kliniczna pozwala na jej zastosowanie. Z alternatywnych dróg podawania leków w medycynie paliatywnej wykorzystuje się najczęściej powtarzalne iniekcje lub ciągłe wlewy zarówno podskórne, jak i dożylne. Większość opioidów (morfina, diamorfina w małych dawkach, oksykodon, petydyna, fentanyl, tramadol) może być stosowana podskórnie. Nie ma istotnych różnic między podskórnym i dożylnym stosowaniem leków w odniesieniu do wchłaniania, skuteczności działania oraz częstości występowania działań niepożądanych. Miareczkowanie opioidów drogą dożylną jest nie tylko skutecznym i szybkim sposobem pozwalającym na uśmierzenie bólu, ale również bezpiecznym, niezwiązanym ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia depresji ośrodka oddechowego. Rola dożylnego podawania leków wzrasta w terminalnym okresie choroby nowotworowej. Właściwy wybór drogi podania leku może poprawić komfort i jakość życia chorych objętych opieka paliatywną.
Medycyna Paliatywna w Praktyce 2010; 4, 1: 6-13

Abstract

Ból jest jedną z najczęstszych dolegliwości zgłaszanych przez pacjentów z chorobą nowotworową. W terminalnym okresie choroby odsetek osób cierpiących z powodu bólu sięga 75%. Mimo że najwygodniejszą drogą podania leków jest droga doustna, nie każda sytuacja kliniczna pozwala na jej zastosowanie. Z alternatywnych dróg podawania leków w medycynie paliatywnej wykorzystuje się najczęściej powtarzalne iniekcje lub ciągłe wlewy zarówno podskórne, jak i dożylne. Większość opioidów (morfina, diamorfina w małych dawkach, oksykodon, petydyna, fentanyl, tramadol) może być stosowana podskórnie. Nie ma istotnych różnic między podskórnym i dożylnym stosowaniem leków w odniesieniu do wchłaniania, skuteczności działania oraz częstości występowania działań niepożądanych. Miareczkowanie opioidów drogą dożylną jest nie tylko skutecznym i szybkim sposobem pozwalającym na uśmierzenie bólu, ale również bezpiecznym, niezwiązanym ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia depresji ośrodka oddechowego. Rola dożylnego podawania leków wzrasta w terminalnym okresie choroby nowotworowej. Właściwy wybór drogi podania leku może poprawić komfort i jakość życia chorych objętych opieka paliatywną.
Medycyna Paliatywna w Praktyce 2010; 4, 1: 6-13
Get Citation

Keywords

podskórne podawanie leków; dożylne podawanie leków; opioidy; leki przeciwbólowe; medycyna paliatywna

About this article
Title

Podskórne i dożylne stosowanie leków przeciwbólowych w medycynie paliatywnej

Journal

Palliative Medicine in Practice

Issue

Vol 4, No 1 (2010)

Article type

Review paper

Pages

6-13

Published online

2010-04-30

Bibliographic record

Medycyna Paliatywna w Praktyce 2010;4(1):6-13.

Keywords

podskórne podawanie leków
dożylne podawanie leków
opioidy
leki przeciwbólowe
medycyna paliatywna

Authors

Jolanta Życzkowska
Jerzy Wordliczek

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Medycyna Paliatywna w Praktyce dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl