open access

Vol 4, No 1 (2010)
Review paper
Published online: 2010-04-30
Get Citation

Poczucie straty i uczucia utajone w pracy z pacjentem terminalnie chorym

Małgorzata Kowalczyk
Medycyna Paliatywna w Praktyce 2010;4(1):1-4.

open access

Vol 4, No 1 (2010)
Review articles
Published online: 2010-04-30

Abstract

Choroba nowotworowa jest szczególnym doświadczeniem dotykającym człowieka, a w pomoc chorym przewlekle wpisana jest często bezradność i współtowarzyszenie w cierpieniu. Obecność przy umierającym wzbudza trudne emocje. Tekst, będący rezultatem warsztatów psychologów hospicyjnych, jest próbą analizy uczuć i przeżyć pojawiających się w związku z pracą z pacjentem terminalnie chorym. W artykule zostały przedstawione trudne uczucia, z którymi mają do czynienia osoby pracujące z chorym terminalnie, o których niełatwo opowiadać i z którymi personel próbuje sobie radzić samodzielnie. Jako oddzielne doświadczenie zostało opisane poczucie straty po śmierci pacjenta, z którym została nawiązana szczególna więź emocjonalna. Poruszono też kwestie sposobów radzenia sobie w sytuacji występowania trudnych uczuć.
Medycyna Paliatywna w Praktyce 2010; 4, 1: 1-5

Abstract

Choroba nowotworowa jest szczególnym doświadczeniem dotykającym człowieka, a w pomoc chorym przewlekle wpisana jest często bezradność i współtowarzyszenie w cierpieniu. Obecność przy umierającym wzbudza trudne emocje. Tekst, będący rezultatem warsztatów psychologów hospicyjnych, jest próbą analizy uczuć i przeżyć pojawiających się w związku z pracą z pacjentem terminalnie chorym. W artykule zostały przedstawione trudne uczucia, z którymi mają do czynienia osoby pracujące z chorym terminalnie, o których niełatwo opowiadać i z którymi personel próbuje sobie radzić samodzielnie. Jako oddzielne doświadczenie zostało opisane poczucie straty po śmierci pacjenta, z którym została nawiązana szczególna więź emocjonalna. Poruszono też kwestie sposobów radzenia sobie w sytuacji występowania trudnych uczuć.
Medycyna Paliatywna w Praktyce 2010; 4, 1: 1-5
Get Citation

Keywords

utajone uczucia; poczucie straty; praca z umierającym pacjentem; wypracowane sposoby radzenia sobie

About this article
Title

Poczucie straty i uczucia utajone w pracy z pacjentem terminalnie chorym

Journal

Palliative Medicine in Practice

Issue

Vol 4, No 1 (2010)

Article type

Review paper

Pages

1-4

Published online

2010-04-30

Bibliographic record

Medycyna Paliatywna w Praktyce 2010;4(1):1-4.

Keywords

utajone uczucia
poczucie straty
praca z umierającym pacjentem
wypracowane sposoby radzenia sobie

Authors

Małgorzata Kowalczyk

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Medycyna Paliatywna w Praktyce dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl