open access

Vol 4, No 2 (2010)
Review paper
Published online: 2010-07-29
Get Citation

Komunikacja w opiece paliatywnej

Justyna Kleja, Iwona Filipczak-Bryniarska, Jerzy Wordliczek
Medycyna Paliatywna w Praktyce 2010;4(2):81-85.

open access

Vol 4, No 2 (2010)
Review articles
Published online: 2010-07-29

Abstract

Komunikacja opiera się na intencjonalnej wymianie znaków (symboli) podejmowanej w celu poprawienia współpracy lub dzielenia się znaczeniami pomiędzy partnerami. Odbywa się ona na wielu poziomach - od intrapersonalnego, poprzez interpersonalny (angażujący grupę osób), aż do publicznego. W kontekście opieki paliatywnej specjalnego znaczenia nabierają podstawowe zachowania społeczne, takie jak zdolność do prowadzenia rozmowy. Komunikatywność to umiejętność, którą nabywa się nie tylko poprzez doświadczenie, ale także poprzez profesjonalny trening. W interesie zespołu interdyscyplinarnego leży podnoszenie kwalifikacji poszczególnych osób właśnie w zakresie komunikacji. Tylko poprzez pełną współpracę z pacjentem i jego rodziną, przy uwzględnieniu emocji i potrzeb, można uzgodnić wspólne cele związane z opieką nad chorym. Członkowie zespołów interdyscyplinarnych powinni zagwarantować właściwą komunikację w celu zapewnienia optymalnego wsparcia dla pacjenta i jego rodziny.
Medycyna Paliatywna w Praktyce 2010; 4, 2: 81-85

Abstract

Komunikacja opiera się na intencjonalnej wymianie znaków (symboli) podejmowanej w celu poprawienia współpracy lub dzielenia się znaczeniami pomiędzy partnerami. Odbywa się ona na wielu poziomach - od intrapersonalnego, poprzez interpersonalny (angażujący grupę osób), aż do publicznego. W kontekście opieki paliatywnej specjalnego znaczenia nabierają podstawowe zachowania społeczne, takie jak zdolność do prowadzenia rozmowy. Komunikatywność to umiejętność, którą nabywa się nie tylko poprzez doświadczenie, ale także poprzez profesjonalny trening. W interesie zespołu interdyscyplinarnego leży podnoszenie kwalifikacji poszczególnych osób właśnie w zakresie komunikacji. Tylko poprzez pełną współpracę z pacjentem i jego rodziną, przy uwzględnieniu emocji i potrzeb, można uzgodnić wspólne cele związane z opieką nad chorym. Członkowie zespołów interdyscyplinarnych powinni zagwarantować właściwą komunikację w celu zapewnienia optymalnego wsparcia dla pacjenta i jego rodziny.
Medycyna Paliatywna w Praktyce 2010; 4, 2: 81-85
Get Citation

Keywords

komunikacja; zespół interdyscyplinarny; mówienie prawdy

About this article
Title

Komunikacja w opiece paliatywnej

Journal

Palliative Medicine in Practice

Issue

Vol 4, No 2 (2010)

Article type

Review paper

Pages

81-85

Published online

2010-07-29

Bibliographic record

Medycyna Paliatywna w Praktyce 2010;4(2):81-85.

Keywords

komunikacja
zespół interdyscyplinarny
mówienie prawdy

Authors

Justyna Kleja
Iwona Filipczak-Bryniarska
Jerzy Wordliczek

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Medycyna Paliatywna w Praktyce dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl