open access

Vol 4, No 2 (2010)
Review paper
Published online: 2010-07-29
Get Citation

Leczenie przeciwzakrzepowe w opiece paliatywnej

Miriam J. Johnson, Simon I.R. Noble, Anthony Maraveyas
Medycyna Paliatywna w Praktyce 2010;4(2):74-80.

open access

Vol 4, No 2 (2010)
Review articles
Published online: 2010-07-29

Abstract

Postępowanie w przypadku choroby zakrzepowo-zatorowej (VTE) u pacjentów z zaawansowaną chorobą nowotworową może być trudne ze względu na zwiększone ryzyko nawracających i szerzących się powikłań zakrzepowo-zatorowych, które występują mimo stosowanego leczenia przeciwkrzepliwego, oraz krwawienia mogącego występować lub nasilać się pod wpływem leków przeciwzakrzepowych. Obecnie najlepszą praktyką jest długotrwałe stosowanie heparyny niskocząsteczkowej (LMWH), ale nadal aktualny jest problem nawrotów VTE i krwawień; ponadto u niektórych pacjentów leczenie przeciwzakrzepowe jest przeciwwskazane. W przyszłości istotne znaczenie mogą mieć nowsze leku przeciwzakrzepowe, takie jak doustne inhibitory trombiny i biotynylowany idraparynuks.
Medycyna Paliatywna w Praktyce 2010; 4, 2: 74-80

Abstract

Postępowanie w przypadku choroby zakrzepowo-zatorowej (VTE) u pacjentów z zaawansowaną chorobą nowotworową może być trudne ze względu na zwiększone ryzyko nawracających i szerzących się powikłań zakrzepowo-zatorowych, które występują mimo stosowanego leczenia przeciwkrzepliwego, oraz krwawienia mogącego występować lub nasilać się pod wpływem leków przeciwzakrzepowych. Obecnie najlepszą praktyką jest długotrwałe stosowanie heparyny niskocząsteczkowej (LMWH), ale nadal aktualny jest problem nawrotów VTE i krwawień; ponadto u niektórych pacjentów leczenie przeciwzakrzepowe jest przeciwwskazane. W przyszłości istotne znaczenie mogą mieć nowsze leku przeciwzakrzepowe, takie jak doustne inhibitory trombiny i biotynylowany idraparynuks.
Medycyna Paliatywna w Praktyce 2010; 4, 2: 74-80
Get Citation

Keywords

opieka paliatywna; nowotwory złośliwe; heparyna niskocząsteczkowa; leczenie przeciwkrzepliwe

About this article
Title

Leczenie przeciwzakrzepowe w opiece paliatywnej

Journal

Palliative Medicine in Practice

Issue

Vol 4, No 2 (2010)

Article type

Review paper

Pages

74-80

Published online

2010-07-29

Bibliographic record

Medycyna Paliatywna w Praktyce 2010;4(2):74-80.

Keywords

opieka paliatywna
nowotwory złośliwe
heparyna niskocząsteczkowa
leczenie przeciwkrzepliwe

Authors

Miriam J. Johnson
Simon I.R. Noble
Anthony Maraveyas

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Medycyna Paliatywna w Praktyce dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl