open access

Vol 4, No 3 (2010)
Research paper
Published online: 2010-11-22
Get Citation

Wypalenie zawodowe pielęgniarek pracujących w wybranych hospicjach stacjonarnych województwa mazowieckiego

Dorota Pytka, Anna Doboszyńska, Ewa Kądalska, Anna Sienicka
Medycyna Paliatywna w Praktyce 2010;4(3):105-110.

open access

Vol 4, No 3 (2010)
Original articles
Published online: 2010-11-22

Abstract


Wstęp. Celami niniejszej pracy były poznanie problemu wypalenia zawodowego pielęgniarek zatrudnionych w wybranych hospicjach stacjonarnych województwa mazowieckiego oraz określenie metod przeciwdziałania temu zjawisku.
Materiał i metody. Badania przeprowadzono w 2007 roku w trzech wybranych hospicjach stacjonarnych województwa mazowieckiego. Badaniami ankietowymi objęto 50 pielęgniarek. Posłużono się kwestionariuszem składającym się z 28 pytań typu zamkniętego i półotwartego. W opracowaniu danych zastosowano statystykę opisową.
Wyniki. Z przeprowadzonych badań wynika, że pielęgniarki pracujące w hospicjach dostrzegały u siebie niektóre objawy wypalenia zawodowego. Większość respondentek (40 osób) wskazywała na objawy wyczerpania emocjonalnego, 21 badanych odczuwało zmniejszoną potrzebę osobistych sukcesów, a 17 osób rozpoznało u siebie objawy depersonalizacji. Ankietowane pielęgniarki dostrzegały także pozytywne aspekty swojej pracy, jak również miały konkretne oczekiwania. Zdecydowana większość respondentek (40 osób) pragnęła osiągnięcia satysfakcji płynącej z pomocy drugiemu człowiekowi oraz uznania ze strony pracodawcy, które ankietowane utożsamiały przede wszystkim z możliwością samorealizacji w pracy (23 osoby) i dostępem do szkoleń zawodowych (20 osób). Jednocześnie badane pielęgniarki wskazywały, że skuteczne przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu wiąże się nierozerwalnie z inicjatywami i systemem zachęt ze strony pracodawcy, w tym z umożliwieniem pielęgniarkom częstego korzystania z wypoczynku (31 osób), wpływaniem na budowanie prawidłowych relacji w zespole (19 osób) oraz zapewnieniem opieki psychologicznej (16 osób).
Wnioski. W przeprowadzonych badaniach potwierdzono wystąpienie niektórych symptomów wypalenia zawodowego w grupie badanych pielęgniarek, przede wszystkim objawów wyczerpania emocjonalnego. Mniej niż połowa badanych wskazała na zmniejszoną potrzebę osobistych sukcesów oraz objawy depersonalizacji. Mimo że większość respondentek czerpie satysfakcję z wykonywanej pracy, niezbędne okazuje się podjęcie działań mających na celu utrzymanie odpowiednio wysokiego poziomu tej satysfakcji, między innymi przez samorealizację, dostęp do szkoleń oraz innych form rozwoju zawodowego. Istotne jest również podjęcie przez pracodawców działań łagodzących wysoki poziom stresu i trud pracy w hospicjum, takich jak: umożliwienie częstego korzystania z wypoczynku, zadbanie o prawidłowe relacje w zespole, a także zapewnienie opieki psychologicznej. Przedstawione wielokierunkowe wsparcie może stanowić skuteczną metodę przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu pielęgniarek pracujących w hospicjach stacjonarnych.
Medycyna Paliatywna w Praktyce 2010; 4, 3: 105-110

Abstract


Wstęp. Celami niniejszej pracy były poznanie problemu wypalenia zawodowego pielęgniarek zatrudnionych w wybranych hospicjach stacjonarnych województwa mazowieckiego oraz określenie metod przeciwdziałania temu zjawisku.
Materiał i metody. Badania przeprowadzono w 2007 roku w trzech wybranych hospicjach stacjonarnych województwa mazowieckiego. Badaniami ankietowymi objęto 50 pielęgniarek. Posłużono się kwestionariuszem składającym się z 28 pytań typu zamkniętego i półotwartego. W opracowaniu danych zastosowano statystykę opisową.
Wyniki. Z przeprowadzonych badań wynika, że pielęgniarki pracujące w hospicjach dostrzegały u siebie niektóre objawy wypalenia zawodowego. Większość respondentek (40 osób) wskazywała na objawy wyczerpania emocjonalnego, 21 badanych odczuwało zmniejszoną potrzebę osobistych sukcesów, a 17 osób rozpoznało u siebie objawy depersonalizacji. Ankietowane pielęgniarki dostrzegały także pozytywne aspekty swojej pracy, jak również miały konkretne oczekiwania. Zdecydowana większość respondentek (40 osób) pragnęła osiągnięcia satysfakcji płynącej z pomocy drugiemu człowiekowi oraz uznania ze strony pracodawcy, które ankietowane utożsamiały przede wszystkim z możliwością samorealizacji w pracy (23 osoby) i dostępem do szkoleń zawodowych (20 osób). Jednocześnie badane pielęgniarki wskazywały, że skuteczne przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu wiąże się nierozerwalnie z inicjatywami i systemem zachęt ze strony pracodawcy, w tym z umożliwieniem pielęgniarkom częstego korzystania z wypoczynku (31 osób), wpływaniem na budowanie prawidłowych relacji w zespole (19 osób) oraz zapewnieniem opieki psychologicznej (16 osób).
Wnioski. W przeprowadzonych badaniach potwierdzono wystąpienie niektórych symptomów wypalenia zawodowego w grupie badanych pielęgniarek, przede wszystkim objawów wyczerpania emocjonalnego. Mniej niż połowa badanych wskazała na zmniejszoną potrzebę osobistych sukcesów oraz objawy depersonalizacji. Mimo że większość respondentek czerpie satysfakcję z wykonywanej pracy, niezbędne okazuje się podjęcie działań mających na celu utrzymanie odpowiednio wysokiego poziomu tej satysfakcji, między innymi przez samorealizację, dostęp do szkoleń oraz innych form rozwoju zawodowego. Istotne jest również podjęcie przez pracodawców działań łagodzących wysoki poziom stresu i trud pracy w hospicjum, takich jak: umożliwienie częstego korzystania z wypoczynku, zadbanie o prawidłowe relacje w zespole, a także zapewnienie opieki psychologicznej. Przedstawione wielokierunkowe wsparcie może stanowić skuteczną metodę przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu pielęgniarek pracujących w hospicjach stacjonarnych.
Medycyna Paliatywna w Praktyce 2010; 4, 3: 105-110
Get Citation

Keywords

wypalenie zawodowe; pielęgniarki; opieka paliatywna; hospicja

About this article
Title

Wypalenie zawodowe pielęgniarek pracujących w wybranych hospicjach stacjonarnych województwa mazowieckiego

Journal

Palliative Medicine in Practice

Issue

Vol 4, No 3 (2010)

Article type

Research paper

Pages

105-110

Published online

2010-11-22

Bibliographic record

Medycyna Paliatywna w Praktyce 2010;4(3):105-110.

Keywords

wypalenie zawodowe
pielęgniarki
opieka paliatywna
hospicja

Authors

Dorota Pytka
Anna Doboszyńska
Ewa Kądalska
Anna Sienicka

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Medycyna Paliatywna w Praktyce dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl