open access

Vol 4, No 3 (2010)
Research paper
Published online: 2010-11-22
Get Citation

Badanie dotyczące stosowania buprenorfiny w plastrach w opiece paliatywnej

Flora M. Bourne, Zbigniew Zylicz
Medycyna Paliatywna w Praktyce 2010;4(3):99-104.

open access

Vol 4, No 3 (2010)
Original articles
Published online: 2010-11-22

Abstract

Przezskórne podawanie buprenorfiny jest nową formą starego leku dostępną w terapii bólu nowotworowego i nienowotworowego. Lek ten ma liczne zachęcające właściwości i okazał się skuteczny w badaniach klinicznych u chorych na nowotwory, cierpiących z powodu bólu. Autorzy niniejszej pracy przeprowadzili badanie dotyczące stosowania buprenorfiny w plastrach przez okres 1 roku. Do badania włączono 58 chorych (67 okresów hospitalizacji), analizowano ich historie chorób i karty leków. Chorzy niestosujący wcześniej opioidów zaczynali od dawki 5 lub 10 μg/h. Średnia dawka buprenorfiny wynosiła 22,3 μg/h [95% CI: 16-28,6], zwiększana w 8. dniu do 25,4 μg/h (95% CI: 18,6-32), aż do ostatecznej dawki 31,3 μg/h (95% CI: 20,9-41,6) w ostatnim, 19. dniu leczenia (95% CI: 14,5-23,5). Łączny wzrost dawki wynosił średnio 2% dziennie. Około połowa chorych wymagała, oprócz stosowania buprenorfiny, podania innych opioidów o powolnym lub natychmiastowym uwalnianiu - zwykle były to morfina lub oksykodon. Zamiana z morfiny, oksykodonu czy fentanylu na buprenorfinę przebiegała bez problemów u wszystkich chorych. Wykazano nieistotny statystycznie spadek zużycia morfiny czy oksykodonu przy zamianie na buprenorfinę, w przeliczeniu na ekwiwalenty doustnej morfiny. W przypadku fentanylu dawka liczona jako ekwiwalenty doustnej morfiny była istotnie mniejsza (p = 0,0039) po zamianie na buprenorfinę. Nie stwierdzono antagonistycznych działań między lekami. Podsumowując, buprenorfina w plastrach wydaje się skuteczna w terapii bólu nowotworowego, zarówno w monoterapii, jak i w leczeniu skojarzonym z innymi opioidami. Zamiana z fentanylu może być alternatywą dla osiągnięcia lepszej kontroli bólu ze znacznie mniejszą toksycznością - zagadnienie to powinno być dokładniej zbadane.
Medycyna Paliatywna w Praktyce 2010; 4, 3: 99-104

Abstract

Przezskórne podawanie buprenorfiny jest nową formą starego leku dostępną w terapii bólu nowotworowego i nienowotworowego. Lek ten ma liczne zachęcające właściwości i okazał się skuteczny w badaniach klinicznych u chorych na nowotwory, cierpiących z powodu bólu. Autorzy niniejszej pracy przeprowadzili badanie dotyczące stosowania buprenorfiny w plastrach przez okres 1 roku. Do badania włączono 58 chorych (67 okresów hospitalizacji), analizowano ich historie chorób i karty leków. Chorzy niestosujący wcześniej opioidów zaczynali od dawki 5 lub 10 μg/h. Średnia dawka buprenorfiny wynosiła 22,3 μg/h [95% CI: 16-28,6], zwiększana w 8. dniu do 25,4 μg/h (95% CI: 18,6-32), aż do ostatecznej dawki 31,3 μg/h (95% CI: 20,9-41,6) w ostatnim, 19. dniu leczenia (95% CI: 14,5-23,5). Łączny wzrost dawki wynosił średnio 2% dziennie. Około połowa chorych wymagała, oprócz stosowania buprenorfiny, podania innych opioidów o powolnym lub natychmiastowym uwalnianiu - zwykle były to morfina lub oksykodon. Zamiana z morfiny, oksykodonu czy fentanylu na buprenorfinę przebiegała bez problemów u wszystkich chorych. Wykazano nieistotny statystycznie spadek zużycia morfiny czy oksykodonu przy zamianie na buprenorfinę, w przeliczeniu na ekwiwalenty doustnej morfiny. W przypadku fentanylu dawka liczona jako ekwiwalenty doustnej morfiny była istotnie mniejsza (p = 0,0039) po zamianie na buprenorfinę. Nie stwierdzono antagonistycznych działań między lekami. Podsumowując, buprenorfina w plastrach wydaje się skuteczna w terapii bólu nowotworowego, zarówno w monoterapii, jak i w leczeniu skojarzonym z innymi opioidami. Zamiana z fentanylu może być alternatywą dla osiągnięcia lepszej kontroli bólu ze znacznie mniejszą toksycznością - zagadnienie to powinno być dokładniej zbadane.
Medycyna Paliatywna w Praktyce 2010; 4, 3: 99-104
Get Citation

Keywords

buprenorfina; opieka paliatywna; ból nowotworowy; zamiana opioidów

About this article
Title

Badanie dotyczące stosowania buprenorfiny w plastrach w opiece paliatywnej

Journal

Palliative Medicine in Practice

Issue

Vol 4, No 3 (2010)

Article type

Research paper

Pages

99-104

Published online

2010-11-22

Bibliographic record

Medycyna Paliatywna w Praktyce 2010;4(3):99-104.

Keywords

buprenorfina
opieka paliatywna
ból nowotworowy
zamiana opioidów

Authors

Flora M. Bourne
Zbigniew Zylicz

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Medycyna Paliatywna w Praktyce dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl