open access

Vol 4, No 3 (2010)
Review paper
Published online: 2010-11-22
Get Citation

Czy jest wystarczająco dużo dowodów, aby zalecać kojarzone stosowanie opioidów? Czy jeden plus jeden tworzy dwa czy może więcej?

Zbigniew Zylicz, Sebastiano Mercadante
Medycyna Paliatywna w Praktyce 2010;4(3):111-118.

open access

Vol 4, No 3 (2010)
Review articles
Published online: 2010-11-22

Abstract

Mimo ponad 10-krotnego wzrostu zużycia opioidów w ostatnich dekadach, nadal wielu pacjentów z chorobą nowotworową cierpi z powodu bólu. Obecny stan wiedzy w tej dziedzinie jest jeszcze niezadowalający. Z jednej strony, ból jest wciąż niedostatecznie leczony, jak to ma miejsce w niektórych krajach, a z drugiej, "zapomina się" o toksyczności opioidów, stosując zbyt wysokie dawki. W związku z tym należy zaktualizować wiedzę dotyczącą leków opioidowych.
Obecnie jedyną udowodnioną metodą zmniejszenia toksyczności opioidów jest ich rotacja (inne metody są znacznie mniej zbadane). Niestety, pozytywne skutki zamiany jednego środka na drugi są krótkotrwałe i czasem rotacji leków należy dokonywać kilkukrotnie. W niniejszym artykule omówiono zasadność oraz możliwość stosowania kombinacji różnych opioidów. Leki te różnią się od siebie, a ich receptory wykazują heterogenność. Wiele danych wskazuje na to, że poszerzenie spektrum działania opioidów poprzez ich skojarzenie może prowadzić do zmniejszenia ryzyka działań niepożądanych, przy utrzymaniu efektu przeciwbólowego. Obecnie są znane tylko badania dotyczące łączenia fentanylu z morfiną, morfiny z oksykodonem oraz buprenorfiny z morfiną. Z uzyskanych danych wynika, że w przyszłości leczenie powinno się opierać na koncepcji niepełnej rotacji, której celem jest obniżenie dawki pierwszego opioidu i dodanie drugiego, a całkowitą zamianę jednego leku na drugi należy zastąpić tą nową metodą.
Medycyna Paliatywna w Praktyce 2010; 4, 3: 111-118

Abstract

Mimo ponad 10-krotnego wzrostu zużycia opioidów w ostatnich dekadach, nadal wielu pacjentów z chorobą nowotworową cierpi z powodu bólu. Obecny stan wiedzy w tej dziedzinie jest jeszcze niezadowalający. Z jednej strony, ból jest wciąż niedostatecznie leczony, jak to ma miejsce w niektórych krajach, a z drugiej, "zapomina się" o toksyczności opioidów, stosując zbyt wysokie dawki. W związku z tym należy zaktualizować wiedzę dotyczącą leków opioidowych.
Obecnie jedyną udowodnioną metodą zmniejszenia toksyczności opioidów jest ich rotacja (inne metody są znacznie mniej zbadane). Niestety, pozytywne skutki zamiany jednego środka na drugi są krótkotrwałe i czasem rotacji leków należy dokonywać kilkukrotnie. W niniejszym artykule omówiono zasadność oraz możliwość stosowania kombinacji różnych opioidów. Leki te różnią się od siebie, a ich receptory wykazują heterogenność. Wiele danych wskazuje na to, że poszerzenie spektrum działania opioidów poprzez ich skojarzenie może prowadzić do zmniejszenia ryzyka działań niepożądanych, przy utrzymaniu efektu przeciwbólowego. Obecnie są znane tylko badania dotyczące łączenia fentanylu z morfiną, morfiny z oksykodonem oraz buprenorfiny z morfiną. Z uzyskanych danych wynika, że w przyszłości leczenie powinno się opierać na koncepcji niepełnej rotacji, której celem jest obniżenie dawki pierwszego opioidu i dodanie drugiego, a całkowitą zamianę jednego leku na drugi należy zastąpić tą nową metodą.
Medycyna Paliatywna w Praktyce 2010; 4, 3: 111-118
Get Citation

Keywords

opioidy; kojarzenie; interakcja opioidów; kontrola bólu; morfina; fentanyl; oksykodon; buprenorfina

About this article
Title

Czy jest wystarczająco dużo dowodów, aby zalecać kojarzone stosowanie opioidów? Czy jeden plus jeden tworzy dwa czy może więcej?

Journal

Palliative Medicine in Practice

Issue

Vol 4, No 3 (2010)

Article type

Review paper

Pages

111-118

Published online

2010-11-22

Bibliographic record

Medycyna Paliatywna w Praktyce 2010;4(3):111-118.

Keywords

opioidy
kojarzenie
interakcja opioidów
kontrola bólu
morfina
fentanyl
oksykodon
buprenorfina

Authors

Zbigniew Zylicz
Sebastiano Mercadante

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Medycyna Paliatywna w Praktyce dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl