open access

Vol 4, No 4 (2010)
Case report
Published online: 2011-02-10
Get Citation

Zastosowanie oktreotydu w leczeniu objawowym chorych z guzami neuroendokrynnymi - doświadczenia własne

Anna Kamińska, Barbara Brzezińska, Michał Kamiński, Roman Junik
Medycyna Paliatywna w Praktyce 2010;4(4):180-186.

open access

Vol 4, No 4 (2010)
Case report
Published online: 2011-02-10

Abstract

Guzy neuroendokrynne (NET) to heterogenna grupa nowotworów wywodząca się z komórek endokrynnych rozproszonych w całym organizmie i tworzących rozlany system endokrynny. Guzy czynne hormonalnie wytwarzają hormony lub aminy biogenne, od których zależy występowanie charakterystycznych objawów klinicznych. Leczenie chirurgiczne jest postępowaniem z wyboru u chorych z NET, zazwyczaj jednak nie jest radykalne. W leczeniu farmakologicznym NET dużą rolę odgrywają analogi somatostatyny. Leki te umożliwiają skuteczną kontrolę objawów zależnych od nadmiernej produkcji hormonów przez guzy neuroendokrynne. Leczenie analogami somatostatyny poprawia komfort i przedłuża życie chorych z NET. W pracy autorzy opisują przypadki 4 pacjentów z guzami neuroendokrynnymi leczonych analogami somatostatyny - chorego z zespołem rakowiaka, pacjentki z objawami klinicznymi guza wydzielającego VIP i dwóch chorych z zespołem ektopowego wydzielania ACTH.
Medycyna Paliatywna w Praktyce 2010; 4, 4: 180-186

Abstract

Guzy neuroendokrynne (NET) to heterogenna grupa nowotworów wywodząca się z komórek endokrynnych rozproszonych w całym organizmie i tworzących rozlany system endokrynny. Guzy czynne hormonalnie wytwarzają hormony lub aminy biogenne, od których zależy występowanie charakterystycznych objawów klinicznych. Leczenie chirurgiczne jest postępowaniem z wyboru u chorych z NET, zazwyczaj jednak nie jest radykalne. W leczeniu farmakologicznym NET dużą rolę odgrywają analogi somatostatyny. Leki te umożliwiają skuteczną kontrolę objawów zależnych od nadmiernej produkcji hormonów przez guzy neuroendokrynne. Leczenie analogami somatostatyny poprawia komfort i przedłuża życie chorych z NET. W pracy autorzy opisują przypadki 4 pacjentów z guzami neuroendokrynnymi leczonych analogami somatostatyny - chorego z zespołem rakowiaka, pacjentki z objawami klinicznymi guza wydzielającego VIP i dwóch chorych z zespołem ektopowego wydzielania ACTH.
Medycyna Paliatywna w Praktyce 2010; 4, 4: 180-186
Get Citation

Keywords

analogi somatostatyny; oktreotyd; guzy neuroendokrynne

About this article
Title

Zastosowanie oktreotydu w leczeniu objawowym chorych z guzami neuroendokrynnymi - doświadczenia własne

Journal

Palliative Medicine in Practice

Issue

Vol 4, No 4 (2010)

Article type

Case report

Pages

180-186

Published online

2011-02-10

Bibliographic record

Medycyna Paliatywna w Praktyce 2010;4(4):180-186.

Keywords

analogi somatostatyny
oktreotyd
guzy neuroendokrynne

Authors

Anna Kamińska
Barbara Brzezińska
Michał Kamiński
Roman Junik

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Medycyna Paliatywna w Praktyce dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl