open access

Vol 4, No 4 (2010)
Review paper
Published online: 2011-02-10
Get Citation

Niewydolność serca jako cel dla medycyny paliatywnej

Piotr Sobański, Sebastian Stec, Grzegorz Opolski
Medycyna Paliatywna w Praktyce 2010;4(4):168-172.

open access

Vol 4, No 4 (2010)
Review articles
Published online: 2011-02-10

Abstract

Niewydolność serca (HF) jest zejściowym stanem wielu strukturalnych lub czynnościowych schorzeń serca, które osiągnęły stopień zaawansowania powodujący istotne upośledzenie napełniania komór lub wyrzut krwi. Jeśli uszkodzenie serca sprawia, że nie jest ono w stanie przepompować krwi w ilości pokrywającej aktualne zapotrzebowanie organizmu, uzasadnione staje się rozpoznanie HF. Krążenie krwi początkowo jest niewystarczające w czasie wysiłku, a wraz z progresją choroby, w skrajnej HF, staje się niewystarczające nawet w spoczynku. Niewydolność serca ma charakter postępujący, a terapia na ogół jedynie spowalnia jego przebieg. Oznacza to, że choroba od chwili wystąpienia będzie towarzyszyła pacjentowi przez całe jego życie, a u części chorych stanie się przyczyną śmierci. Gdy HF osiągnie schyłkowe stadium, należy rozważyć możliwość zakwalifikowania pacjenta do jednej z 4 możliwych metod leczenia: mechanicznego wspomagania krążenia, ciągłej terapii lekami inotropowymi, transplantacji serca lub opieki paliatywnej w hospicjach. Zanim HF zostanie uznana za skrajną, należy bezwzględnie wykluczyć obecność wszelkich potencjalnie odwracalnych czynników mogących upośledzać optymalną funkcję serca i układu krążenia. W niniejszym artykule omówiono zagadnienia dotyczące pacjentów, w których przypadku wyczerpano dostępne metody pozwalające na poprawę funkcji serca, a przez to także rokowania. Liczba takich osób nieustannie wzrasta, co wynika ze zwiększonej zapadalności na HF, poprawy opieki nad chorymi z już rozpoznaną HF skutkującą wydłużeniem życia oraz zmniejszeniem liczby nagłych zgonów sercowych w mniej zaawansowanych stadiach niewydolności serca.
Medycyna Paliatywna w Praktyce 2010; 4, 4: 168-172

Abstract

Niewydolność serca (HF) jest zejściowym stanem wielu strukturalnych lub czynnościowych schorzeń serca, które osiągnęły stopień zaawansowania powodujący istotne upośledzenie napełniania komór lub wyrzut krwi. Jeśli uszkodzenie serca sprawia, że nie jest ono w stanie przepompować krwi w ilości pokrywającej aktualne zapotrzebowanie organizmu, uzasadnione staje się rozpoznanie HF. Krążenie krwi początkowo jest niewystarczające w czasie wysiłku, a wraz z progresją choroby, w skrajnej HF, staje się niewystarczające nawet w spoczynku. Niewydolność serca ma charakter postępujący, a terapia na ogół jedynie spowalnia jego przebieg. Oznacza to, że choroba od chwili wystąpienia będzie towarzyszyła pacjentowi przez całe jego życie, a u części chorych stanie się przyczyną śmierci. Gdy HF osiągnie schyłkowe stadium, należy rozważyć możliwość zakwalifikowania pacjenta do jednej z 4 możliwych metod leczenia: mechanicznego wspomagania krążenia, ciągłej terapii lekami inotropowymi, transplantacji serca lub opieki paliatywnej w hospicjach. Zanim HF zostanie uznana za skrajną, należy bezwzględnie wykluczyć obecność wszelkich potencjalnie odwracalnych czynników mogących upośledzać optymalną funkcję serca i układu krążenia. W niniejszym artykule omówiono zagadnienia dotyczące pacjentów, w których przypadku wyczerpano dostępne metody pozwalające na poprawę funkcji serca, a przez to także rokowania. Liczba takich osób nieustannie wzrasta, co wynika ze zwiększonej zapadalności na HF, poprawy opieki nad chorymi z już rozpoznaną HF skutkującą wydłużeniem życia oraz zmniejszeniem liczby nagłych zgonów sercowych w mniej zaawansowanych stadiach niewydolności serca.
Medycyna Paliatywna w Praktyce 2010; 4, 4: 168-172
Get Citation

Keywords

schyłkowa niewydolność serca; opieka paliatywna; kardiologia

About this article
Title

Niewydolność serca jako cel dla medycyny paliatywnej

Journal

Palliative Medicine in Practice

Issue

Vol 4, No 4 (2010)

Article type

Review paper

Pages

168-172

Published online

2011-02-10

Bibliographic record

Medycyna Paliatywna w Praktyce 2010;4(4):168-172.

Keywords

schyłkowa niewydolność serca
opieka paliatywna
kardiologia

Authors

Piotr Sobański
Sebastian Stec
Grzegorz Opolski

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Medycyna Paliatywna w Praktyce dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl