open access

Vol 5, No 1 (2011)
Research paper
Published online: 2011-05-30
Get Citation

Porównanie przydatności wybranych skal oceny bólu neuropatycznego u pacjentów z przewlekłymi zespołami bólowymi: krótkie doniesienie

Wojciech Bisaga, Magdalena Dorazil, Jan Dobrogowski, Jerzy Wordliczek
Medycyna Paliatywna w Praktyce 2011;5(1):22-26.

open access

Vol 5, No 1 (2011)
Original articles
Published online: 2011-05-30

Abstract

Wstęp. Celem badania było porównanie przydatności wybranych skal oceny bólu neuropatycznego w rozpoznawaniu i monitorowaniu bólu u chorych z zespołami bólowymi o charakterze nowotworowym i nienowotworowym.
Materiał i metody. Do udziału w badaniu zakwalifikowano 62 pacjentów z objawami bólu przewlekłego. Po przeprowadzeniu rutynowego badania lekarskiego (wywiad i badanie przedmiotowe) pacjenci wraz z prowadzącymi badanie wypełnili cztery skale oceny bólu (DN4, PainDETECT, LANSS, MPQ). Ponadto wszystkich chorych badano za pomocą instrumentu von Freya w celu potwierdzenia obecności lub braku alodynii.
Wyniki. Rozpoznanie bólu neuropatycznego ustalono za pomocą skal pomiarowych u 39 pacjentów (62,9%). Ponadto badanie z zastosowaniem filamentów von Freya wykazało przeczulicę, niedoczulicę i alodynię odpowiednio u 50%, 30,95% i 27% chorych.
Wnioski. Skala DN4 okazała się skalą o największej czułości (potwierdzającą występowanie bólu neuropatycznego u 78,5% badanych), a najmniejszą czułość wykazywała skala LANSS (potwierdzenie występowania bólu neuropatycznego u 48,49% badanych).
Medycyna Paliatywna w Praktyce 2011; 5, 1: 22–26

Abstract

Wstęp. Celem badania było porównanie przydatności wybranych skal oceny bólu neuropatycznego w rozpoznawaniu i monitorowaniu bólu u chorych z zespołami bólowymi o charakterze nowotworowym i nienowotworowym.
Materiał i metody. Do udziału w badaniu zakwalifikowano 62 pacjentów z objawami bólu przewlekłego. Po przeprowadzeniu rutynowego badania lekarskiego (wywiad i badanie przedmiotowe) pacjenci wraz z prowadzącymi badanie wypełnili cztery skale oceny bólu (DN4, PainDETECT, LANSS, MPQ). Ponadto wszystkich chorych badano za pomocą instrumentu von Freya w celu potwierdzenia obecności lub braku alodynii.
Wyniki. Rozpoznanie bólu neuropatycznego ustalono za pomocą skal pomiarowych u 39 pacjentów (62,9%). Ponadto badanie z zastosowaniem filamentów von Freya wykazało przeczulicę, niedoczulicę i alodynię odpowiednio u 50%, 30,95% i 27% chorych.
Wnioski. Skala DN4 okazała się skalą o największej czułości (potwierdzającą występowanie bólu neuropatycznego u 78,5% badanych), a najmniejszą czułość wykazywała skala LANSS (potwierdzenie występowania bólu neuropatycznego u 48,49% badanych).
Medycyna Paliatywna w Praktyce 2011; 5, 1: 22–26
Get Citation

Keywords

ból nowotworowy i nienowotworowy; ból przewlekły; skale oceny bólu neuropatycznego; alodynia

About this article
Title

Porównanie przydatności wybranych skal oceny bólu neuropatycznego u pacjentów z przewlekłymi zespołami bólowymi: krótkie doniesienie

Journal

Palliative Medicine in Practice

Issue

Vol 5, No 1 (2011)

Article type

Research paper

Pages

22-26

Published online

2011-05-30

Bibliographic record

Medycyna Paliatywna w Praktyce 2011;5(1):22-26.

Keywords

ból nowotworowy i nienowotworowy
ból przewlekły
skale oceny bólu neuropatycznego
alodynia

Authors

Wojciech Bisaga
Magdalena Dorazil
Jan Dobrogowski
Jerzy Wordliczek

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Medycyna Paliatywna w Praktyce dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl