open access

Vol 5, No 1 (2011)
Research paper
Published online: 2011-05-30
Get Citation

Analiza SWOT opieki paliatywnej i hospicyjnej na Węgrzech

Katalin Hegedűs
Medycyna Paliatywna w Praktyce 2011;5(1):16-21.

open access

Vol 5, No 1 (2011)
Original articles
Published online: 2011-05-30

Abstract

Wstęp. W niniejszej pracy przeanalizowano obecną sytuację systemu opieki paliatywnej i hospicyjnej na Węgrzech. Celem było pogłębienie wiedzy na temat pozytywnych aspektów sprawowanej opieki, jak również barier ograniczających jej rozwój w obrębie istniejącego od 1991 roku systemu opieki paliatywnej i hospicyjnej.
Materiał i metody. W pracy wykorzystano analizę SWOT, za pomocą której zbadano czynniki wewnętrzne w postaci mocnych i słabych stron oraz czynniki zewnętrzne w postaci szans i zagrożeń oddziałujących na system. Na początku 2010 roku Węgierskie Towarzystwo Opieki Hospicyjnej i Paliatywnej rozesłało ankiety do 69 aktywnie działających ośrodków opieki hospicyjnej na Węgrzech, z czego wypełnione ankiety odesłało 49 ośrodków.
Wyniki. Do mocnych stron zaliczają się dobrze rozwinięte uregulowania prawne, poparcie i finansowe wsparcie rządu oraz wielopoziomowe szkolenia zawodowe dostępne w różnych miejscach. Słabe strony to przede wszystkim brak faktycznej interdyscyplinarności oraz deficyt lekarzy. Powodzeniu może zagrażać również brak kompleksowej, uogólnionej polityki zdrowotnej, charakterystyczny dla systemów politycznych państw Europy Środkowo-Wschodniej. Spośród szans warto wymienić rozwój struktur zarządzania, określenie kompetencji i wymogów zawodowych oraz obietnicę dalszego rozwoju jednostek opieki paliatywnej wewnątrz klinik uniwersyteckich.
Medycyna Paliatywna w Praktyce 2011; 5, 1: 16–21

Abstract

Wstęp. W niniejszej pracy przeanalizowano obecną sytuację systemu opieki paliatywnej i hospicyjnej na Węgrzech. Celem było pogłębienie wiedzy na temat pozytywnych aspektów sprawowanej opieki, jak również barier ograniczających jej rozwój w obrębie istniejącego od 1991 roku systemu opieki paliatywnej i hospicyjnej.
Materiał i metody. W pracy wykorzystano analizę SWOT, za pomocą której zbadano czynniki wewnętrzne w postaci mocnych i słabych stron oraz czynniki zewnętrzne w postaci szans i zagrożeń oddziałujących na system. Na początku 2010 roku Węgierskie Towarzystwo Opieki Hospicyjnej i Paliatywnej rozesłało ankiety do 69 aktywnie działających ośrodków opieki hospicyjnej na Węgrzech, z czego wypełnione ankiety odesłało 49 ośrodków.
Wyniki. Do mocnych stron zaliczają się dobrze rozwinięte uregulowania prawne, poparcie i finansowe wsparcie rządu oraz wielopoziomowe szkolenia zawodowe dostępne w różnych miejscach. Słabe strony to przede wszystkim brak faktycznej interdyscyplinarności oraz deficyt lekarzy. Powodzeniu może zagrażać również brak kompleksowej, uogólnionej polityki zdrowotnej, charakterystyczny dla systemów politycznych państw Europy Środkowo-Wschodniej. Spośród szans warto wymienić rozwój struktur zarządzania, określenie kompetencji i wymogów zawodowych oraz obietnicę dalszego rozwoju jednostek opieki paliatywnej wewnątrz klinik uniwersyteckich.
Medycyna Paliatywna w Praktyce 2011; 5, 1: 16–21
Get Citation

Keywords

opieka paliatywna; opieka hospicyjna; analiza SWOT; Węgry

About this article
Title

Analiza SWOT opieki paliatywnej i hospicyjnej na Węgrzech

Journal

Palliative Medicine in Practice

Issue

Vol 5, No 1 (2011)

Article type

Research paper

Pages

16-21

Published online

2011-05-30

Bibliographic record

Medycyna Paliatywna w Praktyce 2011;5(1):16-21.

Keywords

opieka paliatywna
opieka hospicyjna
analiza SWOT
Węgry

Authors

Katalin Hegedűs

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Medycyna Paliatywna w Praktyce dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl