open access

Vol 5, No 1 (2011)
Research paper
Published online: 2011-05-30
Get Citation

Obraz pacjenta w terminalnej fazie choroby w świadomości osób zdrowych

Justyna Janiszewska, Leszek Pawłowski, Monika Lichodziejewska-Niemierko
Medycyna Paliatywna w Praktyce 2011;5(1):6-15.

open access

Vol 5, No 1 (2011)
Original articles
Published online: 2011-05-30

Abstract

Wstęp. Celem pracy było ustalenie opinii studentów medycyny dotyczących sytuacji pacjentów w stanach terminalnych.
Materiał i metody. Badanie przeprowadzono wśród studentów VI roku medycyny Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, przy zastosowaniu przygotowanej w tym celu anonimowej ankiety, wypełnianej przed zajęciami z przedmiotu medycyna paliatywna.
Wyniki. W badaniu wzięło udział 76 respondentów. Wyrazili oni opinie na temat m.in. informowania pacjentów o stanie zdrowia, uczuć towarzyszących choremu w stanie terminalnym i jego bliskim, rodzajów opieki, jaką powinien zostać objęty, czynników mających najistotniejsze znaczenie dla dobrostanu psychicznego pacjenta oraz relacji pomiędzy jego stanem psychicznym a stanem fizycznym lub długością przeżycia.
Wnioski. Badanie pokazało, że studenci VI roku medycyny dostrzegają problemy związane z sytuacją biopsychospołeczną osób umierających i ich rodzin. Jednocześnie odpowiedzi udzielane przez osoby badane wskazują na fakt postrzegania problemów związanych z końcem życia z perspektywy człowieka zdrowego.
Medycyna Paliatywna w Praktyce 2011; 5, 1: 6–15

Abstract

Wstęp. Celem pracy było ustalenie opinii studentów medycyny dotyczących sytuacji pacjentów w stanach terminalnych.
Materiał i metody. Badanie przeprowadzono wśród studentów VI roku medycyny Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, przy zastosowaniu przygotowanej w tym celu anonimowej ankiety, wypełnianej przed zajęciami z przedmiotu medycyna paliatywna.
Wyniki. W badaniu wzięło udział 76 respondentów. Wyrazili oni opinie na temat m.in. informowania pacjentów o stanie zdrowia, uczuć towarzyszących choremu w stanie terminalnym i jego bliskim, rodzajów opieki, jaką powinien zostać objęty, czynników mających najistotniejsze znaczenie dla dobrostanu psychicznego pacjenta oraz relacji pomiędzy jego stanem psychicznym a stanem fizycznym lub długością przeżycia.
Wnioski. Badanie pokazało, że studenci VI roku medycyny dostrzegają problemy związane z sytuacją biopsychospołeczną osób umierających i ich rodzin. Jednocześnie odpowiedzi udzielane przez osoby badane wskazują na fakt postrzegania problemów związanych z końcem życia z perspektywy człowieka zdrowego.
Medycyna Paliatywna w Praktyce 2011; 5, 1: 6–15
Get Citation

Keywords

medycyna paliatywna; opieka paliatywna; studenci; edukacja; wsparcie psychospołeczne

About this article
Title

Obraz pacjenta w terminalnej fazie choroby w świadomości osób zdrowych

Journal

Palliative Medicine in Practice

Issue

Vol 5, No 1 (2011)

Article type

Research paper

Pages

6-15

Published online

2011-05-30

Bibliographic record

Medycyna Paliatywna w Praktyce 2011;5(1):6-15.

Keywords

medycyna paliatywna
opieka paliatywna
studenci
edukacja
wsparcie psychospołeczne

Authors

Justyna Janiszewska
Leszek Pawłowski
Monika Lichodziejewska-Niemierko

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Medycyna Paliatywna w Praktyce dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl