open access

Vol 5, No 1 (2011)
Case report
Published online: 2011-05-30
Get Citation

Uporczywa czkawka jako objaw zatorowości płucnej. Opis przypadku

Zbigniew Zylicz
Medycyna Paliatywna w Praktyce 2011;5(1):28-30.

open access

Vol 5, No 1 (2011)
Case report
Published online: 2011-05-30

Abstract

Lista objawów przedmiotowych i podmiotowych występujących w przebiegu zatorowości płucnej jest bardzo długa. Dotychczas jednak w żadnym z doniesień nie opisywano, że zatorowość płucna może być przyczyną uporczywej czkawki. W niniejszym artykule przedstawiono przypadek 58-letniego mężczyzny z rakiem płuc, który zgłosił się do lekarza z powodu nieustającej, opornej na leczenie czkawki, utrzymującej się nieprzerwanie przez 4 tygodnie. Żadna ze znanych metod farmakoterapii nie była skuteczna. W badaniu ultrasonograficznym brzucha stwierdzono zakrzepicę żyły głównej dolnej i mimo braku jednoznacznych dowodów uznano, że obecność zakrzepicy i prawdopodobnie również zatorów płucnych może mieć związek z występowaniem czkawki. U pacjenta zastosowano leczenie dalteparyną (sól sodowa dalteparyny). Po upływie 48 godzin czkawka ustąpiła. Po kilku tygodniach stan pacjenta pogorszył się, a czkawka powróciła po odstawieniu dalteparyny. Zgon chorego przebiegł spokojnie.
Medycyna Paliatywna w Praktyce 2011; 5, 1: 28–30

Abstract

Lista objawów przedmiotowych i podmiotowych występujących w przebiegu zatorowości płucnej jest bardzo długa. Dotychczas jednak w żadnym z doniesień nie opisywano, że zatorowość płucna może być przyczyną uporczywej czkawki. W niniejszym artykule przedstawiono przypadek 58-letniego mężczyzny z rakiem płuc, który zgłosił się do lekarza z powodu nieustającej, opornej na leczenie czkawki, utrzymującej się nieprzerwanie przez 4 tygodnie. Żadna ze znanych metod farmakoterapii nie była skuteczna. W badaniu ultrasonograficznym brzucha stwierdzono zakrzepicę żyły głównej dolnej i mimo braku jednoznacznych dowodów uznano, że obecność zakrzepicy i prawdopodobnie również zatorów płucnych może mieć związek z występowaniem czkawki. U pacjenta zastosowano leczenie dalteparyną (sól sodowa dalteparyny). Po upływie 48 godzin czkawka ustąpiła. Po kilku tygodniach stan pacjenta pogorszył się, a czkawka powróciła po odstawieniu dalteparyny. Zgon chorego przebiegł spokojnie.
Medycyna Paliatywna w Praktyce 2011; 5, 1: 28–30
Get Citation

Keywords

zatorowość płucna; czkawka; heparyna frakcjonowana; sól sodowa dalteparyny

About this article
Title

Uporczywa czkawka jako objaw zatorowości płucnej. Opis przypadku

Journal

Palliative Medicine in Practice

Issue

Vol 5, No 1 (2011)

Article type

Case report

Pages

28-30

Published online

2011-05-30

Bibliographic record

Medycyna Paliatywna w Praktyce 2011;5(1):28-30.

Keywords

zatorowość płucna
czkawka
heparyna frakcjonowana
sól sodowa dalteparyny

Authors

Zbigniew Zylicz

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Medycyna Paliatywna w Praktyce dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl