open access

Vol 5, No 2 (2011)
Research paper
Published online: 2011-08-05
Get Citation

Opieka paliatywna w podstawowej opiece zdrowotnej w Bułgarii

Gergana Hristeva Foreva, Maria Anastasova Semerdjieva, Radost Spiridonova Asenova, Lyubima Dimitrova Despotova-Toleva
Medycyna Paliatywna w Praktyce 2011;5(2):54-58.

open access

Vol 5, No 2 (2011)
Original articles
Published online: 2011-08-05

Abstract


Wstęp. W Bułgarii podstawową opiekę zdrowotną osobom poważnie chorym zapewniają lekarze pierwszego kontaktu (POZ). W chwili obecnej brakuje regulacji prawnych dotyczących opieki paliatywnej. Celem niniejszej pracy była analiza tych działań lekarzy POZ, które dotyczą pacjentów wymagających opieki paliatywnej.
Materiał i metody. Grupę 211 pacjentów spełniających kryteria diagnostyczne wymagane do włączenia do badania obserwowało 42 lekarzy POZ. Na potrzeby badania opracowano specjalny formularz, odzwierciedlający czynności wykonane podczas 625 konsultacji lekarskich. W formularzu ujęto również subiektywną ocenę pacjentów. Statystyczną analizę danych wykonano za pomocą oprogramowania SPSS 17.
Wyniki. W grupie badanych przeważali pacjenci w wieku powyżej 60 lat. Rozkład według płci był zrównoważony. Podział według kryteriów diagnostycznych przedstawiał się następująco: choroba nowotworowa (87 — 41,28 ± 3,38%); przewlekła niewydolność serca (CHF) (65 — 30,80 ± 3,17%); przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) (20 — 9,47 ± 2,01%) oraz choroby stanowiące połączenia wyżej wymienionych (39 — 18,48 ± 2,67%). Nie stwierdzono istotnych zależności pomiędzy liczbą wystawionych skierowań a diagnozą i statusem socjalnym pacjenta. Wykazano nieznaczną współzależność między niższym poziomem wykształcenia, niższym statusem socjalnym, obecnością POChP a większą częstością wizyt domowych. Ból i zmęczenie były podstawowymi objawami zaobserwowanymi w niniejszym badaniu. Rozbieżność w ocenach pacjentów i lekarzy POZ dotyczyła objawów subiektywnych. W przypadku chorób nowotworowych diagnoza i rokowania były omawiane częściej z członkami rodziny pacjenta. Wnioski. W ramach swoich podstawowych obowiązków lekarze POZ wykonywali czynności związane z opieką paliatywną. Zbadanie tych czynności oraz analiza wyników mogą posłużyć jako pierwszy krok w uzyskaniu informacji na temat strukturalnej opieki paliatywnej w Bułgarii.
Medycyna Paliatywna w Praktyce 2011; 5, 2: 54–58

Abstract


Wstęp. W Bułgarii podstawową opiekę zdrowotną osobom poważnie chorym zapewniają lekarze pierwszego kontaktu (POZ). W chwili obecnej brakuje regulacji prawnych dotyczących opieki paliatywnej. Celem niniejszej pracy była analiza tych działań lekarzy POZ, które dotyczą pacjentów wymagających opieki paliatywnej.
Materiał i metody. Grupę 211 pacjentów spełniających kryteria diagnostyczne wymagane do włączenia do badania obserwowało 42 lekarzy POZ. Na potrzeby badania opracowano specjalny formularz, odzwierciedlający czynności wykonane podczas 625 konsultacji lekarskich. W formularzu ujęto również subiektywną ocenę pacjentów. Statystyczną analizę danych wykonano za pomocą oprogramowania SPSS 17.
Wyniki. W grupie badanych przeważali pacjenci w wieku powyżej 60 lat. Rozkład według płci był zrównoważony. Podział według kryteriów diagnostycznych przedstawiał się następująco: choroba nowotworowa (87 — 41,28 ± 3,38%); przewlekła niewydolność serca (CHF) (65 — 30,80 ± 3,17%); przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) (20 — 9,47 ± 2,01%) oraz choroby stanowiące połączenia wyżej wymienionych (39 — 18,48 ± 2,67%). Nie stwierdzono istotnych zależności pomiędzy liczbą wystawionych skierowań a diagnozą i statusem socjalnym pacjenta. Wykazano nieznaczną współzależność między niższym poziomem wykształcenia, niższym statusem socjalnym, obecnością POChP a większą częstością wizyt domowych. Ból i zmęczenie były podstawowymi objawami zaobserwowanymi w niniejszym badaniu. Rozbieżność w ocenach pacjentów i lekarzy POZ dotyczyła objawów subiektywnych. W przypadku chorób nowotworowych diagnoza i rokowania były omawiane częściej z członkami rodziny pacjenta. Wnioski. W ramach swoich podstawowych obowiązków lekarze POZ wykonywali czynności związane z opieką paliatywną. Zbadanie tych czynności oraz analiza wyników mogą posłużyć jako pierwszy krok w uzyskaniu informacji na temat strukturalnej opieki paliatywnej w Bułgarii.
Medycyna Paliatywna w Praktyce 2011; 5, 2: 54–58
Get Citation

Keywords

opieka paliatywna; lekarz POZ; konsultacje lekarskie

About this article
Title

Opieka paliatywna w podstawowej opiece zdrowotnej w Bułgarii

Journal

Palliative Medicine in Practice

Issue

Vol 5, No 2 (2011)

Article type

Research paper

Pages

54-58

Published online

2011-08-05

Bibliographic record

Medycyna Paliatywna w Praktyce 2011;5(2):54-58.

Keywords

opieka paliatywna
lekarz POZ
konsultacje lekarskie

Authors

Gergana Hristeva Foreva
Maria Anastasova Semerdjieva
Radost Spiridonova Asenova
Lyubima Dimitrova Despotova-Toleva

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Medycyna Paliatywna w Praktyce dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl