open access

Vol 5, No 2 (2011)
Case report
Published online: 2011-08-05
Get Citation

Rehabilitacja i pielęgnacja dzieci po urazie niedokrwienno-niedotlenieniowym ośrodkowego układu nerwowego — opisy przypadków

Iwona Szymkuć, Andrzej Kurylak, Sabina Lach-Inszczak, Magdalena Mackiewicz-Milewska, Wojciech Hagner, Magdalena Hagner-Derengowska
Medycyna Paliatywna w Praktyce 2011;5(2):59-63.

open access

Vol 5, No 2 (2011)
Case report
Published online: 2011-08-05

Abstract

Wśród pacjentów hospitalizowanych w Klinice Rehabilitacji Szpitala Uniwersyteckiego CM UMK w Bydgoszczy coraz większą liczbę chorych stanowią dzieci po niedokrwienno-niedotlenieniowym urazie ośrodkowego układu nerwowego (OUN). Następstwa uszkodzenia mózgu mogą mieć charakter ostry (wczesne) lub późny (przewlekłe). Leczenie i rehabilitacja przeważnie nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. Często opieka nad takim pacjentem sprowadza się jedynie do działań paliatywnych. W pracy autorzy przedstawili najistotniejsze problemy kliniczne, pielęgnacyjne i rehabilitacyjne, z jakimi spotykają się w tej grupie chorych. Szczególną uwagę zwrócono na wcześnie rozpoczętą wielokierunkową rehabilitację. Usprawnianie w tej grupie pacjentów najczęściej sprowadza się jedynie do zminimalizowania liczby i ciężkości powikłań. Przeżywalność osób dotkniętych tak znacznym uszkodzeniem zależy w dużym stopniu od opieki pielęgnacyjnej i właściwie prowadzonej rehabilitacji.
Medycyna Paliatywna w Praktyce 2011; 5, 2: 59–63

Abstract

Wśród pacjentów hospitalizowanych w Klinice Rehabilitacji Szpitala Uniwersyteckiego CM UMK w Bydgoszczy coraz większą liczbę chorych stanowią dzieci po niedokrwienno-niedotlenieniowym urazie ośrodkowego układu nerwowego (OUN). Następstwa uszkodzenia mózgu mogą mieć charakter ostry (wczesne) lub późny (przewlekłe). Leczenie i rehabilitacja przeważnie nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. Często opieka nad takim pacjentem sprowadza się jedynie do działań paliatywnych. W pracy autorzy przedstawili najistotniejsze problemy kliniczne, pielęgnacyjne i rehabilitacyjne, z jakimi spotykają się w tej grupie chorych. Szczególną uwagę zwrócono na wcześnie rozpoczętą wielokierunkową rehabilitację. Usprawnianie w tej grupie pacjentów najczęściej sprowadza się jedynie do zminimalizowania liczby i ciężkości powikłań. Przeżywalność osób dotkniętych tak znacznym uszkodzeniem zależy w dużym stopniu od opieki pielęgnacyjnej i właściwie prowadzonej rehabilitacji.
Medycyna Paliatywna w Praktyce 2011; 5, 2: 59–63
Get Citation

Keywords

niedokrwienno-niedotlenieniowy uraz mózgu; pielęgnacja; rehabilitacja; dzieci

About this article
Title

Rehabilitacja i pielęgnacja dzieci po urazie niedokrwienno-niedotlenieniowym ośrodkowego układu nerwowego — opisy przypadków

Journal

Palliative Medicine in Practice

Issue

Vol 5, No 2 (2011)

Article type

Case report

Pages

59-63

Published online

2011-08-05

Bibliographic record

Medycyna Paliatywna w Praktyce 2011;5(2):59-63.

Keywords

niedokrwienno-niedotlenieniowy uraz mózgu
pielęgnacja
rehabilitacja
dzieci

Authors

Iwona Szymkuć
Andrzej Kurylak
Sabina Lach-Inszczak
Magdalena Mackiewicz-Milewska
Wojciech Hagner
Magdalena Hagner-Derengowska

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Medycyna Paliatywna w Praktyce dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl