open access

Vol 5, No 2 (2011)
Review paper
Published online: 2011-08-05
Get Citation

Rak żołądka, nieoperacyjne metody leczenia

Marzena Wełnicka-Jaśkiewicz
Medycyna Paliatywna w Praktyce 2011;5(2):45-53.

open access

Vol 5, No 2 (2011)
Review articles
Published online: 2011-08-05

Abstract


Mimo postępu dokonującego się w onkologii wyniki leczenia raka żołądka są niezadowalające. Nawet u chorych z ograniczoną postacią raka, piecioletnie przeżycia wahają się od 15% do 30%. Leczeniem zasadniczym jest zabieg chirurgiczny, ale ponad połowa chorych, ze względu na znaczne miejscowe zaawansowanie choroby lub obecność przerzutów odległych, nie kwalifikuje się do tej formy leczenia. W ostatnim czasie podjęto wiele badań klinicznych dotyczących leczenia przedoperacyjnego i uzupełniającego. Wyniki dwóch z nich (Intergroup 0116 i MAGIC), w których zastosowano leczenie skojarzone obejmujące pooperacyjną, uzupełniającą radiochemioterapię i okołooperacyjną chemioterapię, wykazały znamienne wydłużenie czasu przeżycia i czasu do progresji w grupach chorych leczonych metodą skojarzoną w porównaniu z pacjentami leczonymi wyłącznie chirurgicznie. Podobnie, wyniki niedawno opublikowanej metaanalizy potwierdziły, że również pooperacyjna chemioterapia znamiennie wydłuża czas przeżycia chorych w porównaniu z wyłącznym leczeniem chirurgicznym.
Wyniki badań porównujących paliatywną chemioterapią z optymalnym leczeniem objawowym u chorych na zaawansowaną, nieoperacyjną lub przerzutową postać raka żołądka wskazują na poprawę przeżyć wśród chorych otrzymujących chemioterapię. W celu ustalenia optymalnych standardów postępowania u chorych na raka żołądka, konieczne są dalsze prospektywne badania kliniczne.
Medycyna Paliatywna w Praktyce 2011; 5, 2: 45–53

Abstract


Mimo postępu dokonującego się w onkologii wyniki leczenia raka żołądka są niezadowalające. Nawet u chorych z ograniczoną postacią raka, piecioletnie przeżycia wahają się od 15% do 30%. Leczeniem zasadniczym jest zabieg chirurgiczny, ale ponad połowa chorych, ze względu na znaczne miejscowe zaawansowanie choroby lub obecność przerzutów odległych, nie kwalifikuje się do tej formy leczenia. W ostatnim czasie podjęto wiele badań klinicznych dotyczących leczenia przedoperacyjnego i uzupełniającego. Wyniki dwóch z nich (Intergroup 0116 i MAGIC), w których zastosowano leczenie skojarzone obejmujące pooperacyjną, uzupełniającą radiochemioterapię i okołooperacyjną chemioterapię, wykazały znamienne wydłużenie czasu przeżycia i czasu do progresji w grupach chorych leczonych metodą skojarzoną w porównaniu z pacjentami leczonymi wyłącznie chirurgicznie. Podobnie, wyniki niedawno opublikowanej metaanalizy potwierdziły, że również pooperacyjna chemioterapia znamiennie wydłuża czas przeżycia chorych w porównaniu z wyłącznym leczeniem chirurgicznym.
Wyniki badań porównujących paliatywną chemioterapią z optymalnym leczeniem objawowym u chorych na zaawansowaną, nieoperacyjną lub przerzutową postać raka żołądka wskazują na poprawę przeżyć wśród chorych otrzymujących chemioterapię. W celu ustalenia optymalnych standardów postępowania u chorych na raka żołądka, konieczne są dalsze prospektywne badania kliniczne.
Medycyna Paliatywna w Praktyce 2011; 5, 2: 45–53
Get Citation

Keywords

rak żołądka; chemioterapia; radioterapia

About this article
Title

Rak żołądka, nieoperacyjne metody leczenia

Journal

Palliative Medicine in Practice

Issue

Vol 5, No 2 (2011)

Article type

Review paper

Pages

45-53

Published online

2011-08-05

Bibliographic record

Medycyna Paliatywna w Praktyce 2011;5(2):45-53.

Keywords

rak żołądka
chemioterapia
radioterapia

Authors

Marzena Wełnicka-Jaśkiewicz

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl