open access

Vol 5, No 2 (2011)
Review paper
Published online: 2011-08-05
Get Citation

Rola pielęgniarki koordynującej w zintegrowanej opiece nad pacjentami z zaawansowaną przewlekłą obturacyjną chorobą płuc

Iwona Damps-Konstańska, Piotr Krakowiak, Lidia Werachowska, Bogumiła Cynowska, Ewa Jassem
Medycyna Paliatywna w Praktyce 2011;5(2):40-44.

open access

Vol 5, No 2 (2011)
Review articles
Published online: 2011-08-05

Abstract


W wielu badaniach wykazano, że istnieje potrzeba poprawy opieki nad pacjentami z zaawansowaną przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP). U osób z zaawansowaną postacią POChP występują liczne choroby współistniejące: nadciśnienie płucne, serce płucne, choroba wieńcowa, niedożywienie, choroba naczyniowa, osteoporoza, dysfunkcja mięśni szkieletowych. Pacjenci coraz gorzej radzą sobie z chorobą i słabiej współpracują z lekarzem, co dodatkowo nasilają depresja i lęk, upośledzenie sprawności umysłowej oraz spadek aktywności poznawczej. Niedostateczne umiejętności radzenia sobie z chorobą oraz niestosowanie się do zaleceń lekarza przyczyniają się do niekorzystnego przebiegu choroby oraz częstych zaostrzeń wymagających hospitalizacji. Nie każdy chory może liczyć na wsparcie rodziny. Brak wiedzy na temat choroby oraz jej rozpoznawania i leczenia, niemożność objęcia pacjenta codzienną opieką oraz, w przypadku niektórych rodzin, brak środków finansowych, mogą prowadzić do niewystarczającego wsparcia chorego przez jego krewnych. Zintegrowaną opiekę nad osobami z chorobami układu oddechowego definiuje się jako holistyczną, zorientowaną na pacjenta i interdyscyplinarną opiekę wysokiej jakości, zarówno farmakologiczną, jak i niefarmakologiczną. W praktyce oznacza to, że leczeniem choroby zajmuje się sprawnie współpracujący zespół interdyscyplinarny, który zazwyczaj składa się z lekarzy (lekarz POZ, specjalista chorób płuc), pielęgniarek, psychologów, fizjoterapeutów, pracowników socjalnych i wolontariuszy. Opieka obejmuje pięć rodzajów aktywności umysłowych i fizycznych: ocenę stanu pacjenta, planowanie, wdrażanie i ocenianie opieki oraz komunikację. Wszystkie te działania muszą być zintegrowane i często wprowadzane równocześnie. Pielęgniarka koordynująca odgrywa kluczową rolę w procesie opieki nad osobami z zaawansowaną POChP.
Medycyna Paliatywna w Praktyce 2011; 5, 2: 40–44

Abstract


W wielu badaniach wykazano, że istnieje potrzeba poprawy opieki nad pacjentami z zaawansowaną przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP). U osób z zaawansowaną postacią POChP występują liczne choroby współistniejące: nadciśnienie płucne, serce płucne, choroba wieńcowa, niedożywienie, choroba naczyniowa, osteoporoza, dysfunkcja mięśni szkieletowych. Pacjenci coraz gorzej radzą sobie z chorobą i słabiej współpracują z lekarzem, co dodatkowo nasilają depresja i lęk, upośledzenie sprawności umysłowej oraz spadek aktywności poznawczej. Niedostateczne umiejętności radzenia sobie z chorobą oraz niestosowanie się do zaleceń lekarza przyczyniają się do niekorzystnego przebiegu choroby oraz częstych zaostrzeń wymagających hospitalizacji. Nie każdy chory może liczyć na wsparcie rodziny. Brak wiedzy na temat choroby oraz jej rozpoznawania i leczenia, niemożność objęcia pacjenta codzienną opieką oraz, w przypadku niektórych rodzin, brak środków finansowych, mogą prowadzić do niewystarczającego wsparcia chorego przez jego krewnych. Zintegrowaną opiekę nad osobami z chorobami układu oddechowego definiuje się jako holistyczną, zorientowaną na pacjenta i interdyscyplinarną opiekę wysokiej jakości, zarówno farmakologiczną, jak i niefarmakologiczną. W praktyce oznacza to, że leczeniem choroby zajmuje się sprawnie współpracujący zespół interdyscyplinarny, który zazwyczaj składa się z lekarzy (lekarz POZ, specjalista chorób płuc), pielęgniarek, psychologów, fizjoterapeutów, pracowników socjalnych i wolontariuszy. Opieka obejmuje pięć rodzajów aktywności umysłowych i fizycznych: ocenę stanu pacjenta, planowanie, wdrażanie i ocenianie opieki oraz komunikację. Wszystkie te działania muszą być zintegrowane i często wprowadzane równocześnie. Pielęgniarka koordynująca odgrywa kluczową rolę w procesie opieki nad osobami z zaawansowaną POChP.
Medycyna Paliatywna w Praktyce 2011; 5, 2: 40–44
Get Citation

Keywords

zaawansowana POChP; zintegrowana opieka nad osobami z chorobami układu oddechowego pielęgniarka koordynująca

About this article
Title

Rola pielęgniarki koordynującej w zintegrowanej opiece nad pacjentami z zaawansowaną przewlekłą obturacyjną chorobą płuc

Journal

Palliative Medicine in Practice

Issue

Vol 5, No 2 (2011)

Article type

Review paper

Pages

40-44

Published online

2011-08-05

Bibliographic record

Medycyna Paliatywna w Praktyce 2011;5(2):40-44.

Keywords

zaawansowana POChP
zintegrowana opieka nad osobami z chorobami układu oddechowego pielęgniarka koordynująca

Authors

Iwona Damps-Konstańska
Piotr Krakowiak
Lidia Werachowska
Bogumiła Cynowska
Ewa Jassem

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl