open access

Vol 5, No 2 (2011)
Review paper
Published online: 2011-08-05
Get Citation

Karmić czy nie karmić? Kliniczne aspekty niepodjęcia lub zaprzestania podawania pokarmów i płynów u kresu życia

Anna Nowarska
Medycyna Paliatywna w Praktyce 2011;5(2):33-39.

open access

Vol 5, No 2 (2011)
Review articles
Published online: 2011-08-05

Abstract


Problem niepodejmowania lub zaprzestania klinicznie wspomaganego odżywiania i nawadniania (CANH) u pacjentów znajdujących się w obliczu nieuchronnej śmierci jest bardzo kontrowersyjny. Klinicyści nie są zgodni w tej kwestii i rezygnacja z CANH jest przedmiotem ostrej, czasami emocjonalnej debaty.
Niniejszy artykuł stanowi próbę zbadania pokrótce aktualnych dowodów klinicznych dotyczących niepodejmowania lub zaprzestania CANH u kresu życia. Autorka stara się ocenić, czy zapewnienie CANH jest zawsze korzystne dla pacjenta, czy też może czasami przynieść więcej szkody niż pożytku. Dąży także do odpowiedzi na pytanie, czy rezygnacja z CANH u niektórych pacjentów znajdujących się w obliczu nieuchronnej śmierci jest zgodna z zasadami opieki paliatywnej. Z tego powodu odmawianie lub wycofywanie CANH zostanie przeanalizowane w kontekście podstawowych założeń opieki paliatywnej przedstawionych w definicji Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).
Medycyna Paliatywna w Praktyce 2011; 5, 2: 33–39

Abstract


Problem niepodejmowania lub zaprzestania klinicznie wspomaganego odżywiania i nawadniania (CANH) u pacjentów znajdujących się w obliczu nieuchronnej śmierci jest bardzo kontrowersyjny. Klinicyści nie są zgodni w tej kwestii i rezygnacja z CANH jest przedmiotem ostrej, czasami emocjonalnej debaty.
Niniejszy artykuł stanowi próbę zbadania pokrótce aktualnych dowodów klinicznych dotyczących niepodejmowania lub zaprzestania CANH u kresu życia. Autorka stara się ocenić, czy zapewnienie CANH jest zawsze korzystne dla pacjenta, czy też może czasami przynieść więcej szkody niż pożytku. Dąży także do odpowiedzi na pytanie, czy rezygnacja z CANH u niektórych pacjentów znajdujących się w obliczu nieuchronnej śmierci jest zgodna z zasadami opieki paliatywnej. Z tego powodu odmawianie lub wycofywanie CANH zostanie przeanalizowane w kontekście podstawowych założeń opieki paliatywnej przedstawionych w definicji Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).
Medycyna Paliatywna w Praktyce 2011; 5, 2: 33–39
Get Citation

Keywords

klinicznie wspomagane odżywianie i nawadnianie; niepodejmowanie lub zaprzestanie podawania pokarmów i płynów; umieranie

About this article
Title

Karmić czy nie karmić? Kliniczne aspekty niepodjęcia lub zaprzestania podawania pokarmów i płynów u kresu życia

Journal

Palliative Medicine in Practice

Issue

Vol 5, No 2 (2011)

Article type

Review paper

Pages

33-39

Published online

2011-08-05

Bibliographic record

Medycyna Paliatywna w Praktyce 2011;5(2):33-39.

Keywords

klinicznie wspomagane odżywianie i nawadnianie
niepodejmowanie lub zaprzestanie podawania pokarmów i płynów
umieranie

Authors

Anna Nowarska

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl