open access

Vol 6, No 1 (2012)
Review paper
Published online: 2012-05-28
Get Citation

Neuralgia popółpaścowa

Małgorzata Malec-Milewska
Medycyna Paliatywna w Praktyce 2012;6(1):28-37.

open access

Vol 6, No 1 (2012)
Review articles
Published online: 2012-05-28

Abstract

Półpasiec jest chorobą zakaźną wywoływaną przez wirusa ospy wietrznej, po której przebyciu i zagojeniu zmian skórnych wirus przedostaje się do zwoju rdzeniowego, zwojów nerwów czaszkowych i rogów tylnych rdzenia kręgowego, gdzie może pozostawać nieaktywny przez wiele lat. U osób o osłabionej odporności, zwłaszcza u chorych na nowotwór, wirus może ponownie się uaktywnić, wywołując półpasiec. Częstość występowania półpaśca wynosi średnio 4/1000 i gwałtownie wzrasta wraz z wiekiem. Szacuje się, że w ciągu życia 10–20% populacji zachoruje na półpasiec. Dominującym objawem ostrej fazy choroby jest ból o charakterze piekącym z towarzyszącymi zaburzeniami czucia. Pęcherzykowe wykwity na skórze zazwyczaj się goją w ciągu 3–5 tygodni, jeżeli nie dojdzie do wtórnego zakażenia bakteryjnego. Po wygojeniu zmian skórnych u części chorych (9–14%) dolegliwości bólowe mogą się utrzymywać w postaci przewlekłego zespołu bólowego o różnym stopniu natężenia, zazwyczaj jednostronnie, w zakresie jednego lub kilku dermatomów rdzeniowych lub nerwu trójdzielnego. W pierwszej części artykułu opisano: patomechanizm, epidemiologię, lokalizację, objawy i leczenie ostrej fazy choroby. W drugiej części szczegółowo przedstawiono patomechanizm, czynniki ryzyka, możliwości profilaktyki oraz metody leczenia utrwalonej neuralgii popółpaścowej według medycyny opartej na dowodach naukowych, prezentując aktualny stan wiedzy na temat półpaśca i neuralgii popółpaścowej. W ciągu lat skuteczność leczenia utrwalonej neuralgii popółpaścowej ulega stopniowej poprawie, głównie dzięki dostępnym lekom (leki przeciwdepresyjne + gabapentoidy + leki działające powierzchniowo + opioidy), jak również za sprawą coraz większej wiedzy na temat patomechanizmu tej choroby.

Abstract

Półpasiec jest chorobą zakaźną wywoływaną przez wirusa ospy wietrznej, po której przebyciu i zagojeniu zmian skórnych wirus przedostaje się do zwoju rdzeniowego, zwojów nerwów czaszkowych i rogów tylnych rdzenia kręgowego, gdzie może pozostawać nieaktywny przez wiele lat. U osób o osłabionej odporności, zwłaszcza u chorych na nowotwór, wirus może ponownie się uaktywnić, wywołując półpasiec. Częstość występowania półpaśca wynosi średnio 4/1000 i gwałtownie wzrasta wraz z wiekiem. Szacuje się, że w ciągu życia 10–20% populacji zachoruje na półpasiec. Dominującym objawem ostrej fazy choroby jest ból o charakterze piekącym z towarzyszącymi zaburzeniami czucia. Pęcherzykowe wykwity na skórze zazwyczaj się goją w ciągu 3–5 tygodni, jeżeli nie dojdzie do wtórnego zakażenia bakteryjnego. Po wygojeniu zmian skórnych u części chorych (9–14%) dolegliwości bólowe mogą się utrzymywać w postaci przewlekłego zespołu bólowego o różnym stopniu natężenia, zazwyczaj jednostronnie, w zakresie jednego lub kilku dermatomów rdzeniowych lub nerwu trójdzielnego. W pierwszej części artykułu opisano: patomechanizm, epidemiologię, lokalizację, objawy i leczenie ostrej fazy choroby. W drugiej części szczegółowo przedstawiono patomechanizm, czynniki ryzyka, możliwości profilaktyki oraz metody leczenia utrwalonej neuralgii popółpaścowej według medycyny opartej na dowodach naukowych, prezentując aktualny stan wiedzy na temat półpaśca i neuralgii popółpaścowej. W ciągu lat skuteczność leczenia utrwalonej neuralgii popółpaścowej ulega stopniowej poprawie, głównie dzięki dostępnym lekom (leki przeciwdepresyjne + gabapentoidy + leki działające powierzchniowo + opioidy), jak również za sprawą coraz większej wiedzy na temat patomechanizmu tej choroby.
Get Citation

Keywords

półpasiec; neuralgia popółpaścowa (PHN); epidemiologia półpaśca i PHN; patomechanizm półpaśca i PHN; czynniki ryzyka PHN; ból neuropatyczny; leczenie PHN

About this article
Title

Neuralgia popółpaścowa

Journal

Palliative Medicine in Practice

Issue

Vol 6, No 1 (2012)

Article type

Review paper

Pages

28-37

Published online

2012-05-28

Bibliographic record

Medycyna Paliatywna w Praktyce 2012;6(1):28-37.

Keywords

półpasiec
neuralgia popółpaścowa (PHN)
epidemiologia półpaśca i PHN
patomechanizm półpaśca i PHN
czynniki ryzyka PHN
ból neuropatyczny
leczenie PHN

Authors

Małgorzata Malec-Milewska

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Medycyna Paliatywna w Praktyce dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl