open access

Vol 6, No 1 (2012)
Review paper
Published online: 2012-05-28
Get Citation

CPR a DNR w kontekście opieki paliatywnej

Anna Nowarska
Medycyna Paliatywna w Praktyce 2012;6(1):9-14.

open access

Vol 6, No 1 (2012)
Review articles
Published online: 2012-05-28

Abstract

Postęp medycyny znacząco zwiększył szanse przeżycia u wielu pacjentów z chorobami zagrażającymi życiu. Jednocześnie przyczynia się on do powstawania coraz bardziej skomplikowanych dylematów etycznych. Podczas gdy ograniczenie i/lub rezygnacja z określonych form leczenia u kresu życia są obecnie powszechnie akceptowane, wielu pacjentów wciąż umiera przy zastosowaniu heroicznych, nadzwyczajnych środków terapeutycznych mających na celu odroczenie nieuchronnej śmierci. Niniejszy artykuł analizuje niektóre aspekty związane ze stosowaniem resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz sporządzaniem decyzji „nie reanimować” w odniesieniu do pacjentów opieki paliatywnej.

Abstract

Postęp medycyny znacząco zwiększył szanse przeżycia u wielu pacjentów z chorobami zagrażającymi życiu. Jednocześnie przyczynia się on do powstawania coraz bardziej skomplikowanych dylematów etycznych. Podczas gdy ograniczenie i/lub rezygnacja z określonych form leczenia u kresu życia są obecnie powszechnie akceptowane, wielu pacjentów wciąż umiera przy zastosowaniu heroicznych, nadzwyczajnych środków terapeutycznych mających na celu odroczenie nieuchronnej śmierci. Niniejszy artykuł analizuje niektóre aspekty związane ze stosowaniem resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz sporządzaniem decyzji „nie reanimować” w odniesieniu do pacjentów opieki paliatywnej.
Get Citation

Keywords

resuscytacja krążeniowo-oddechowa (CPR); polecenie „nie reanimować” (DNR); „nie podejmować prób resuscytacji” (DNAR); „umożliwić naturalną śmierć” (AND); opieka paliatywna

About this article
Title

CPR a DNR w kontekście opieki paliatywnej

Journal

Palliative Medicine in Practice

Issue

Vol 6, No 1 (2012)

Article type

Review paper

Pages

9-14

Published online

2012-05-28

Bibliographic record

Medycyna Paliatywna w Praktyce 2012;6(1):9-14.

Keywords

resuscytacja krążeniowo-oddechowa (CPR)
polecenie „nie reanimować” (DNR)
„nie podejmować prób resuscytacji” (DNAR)
„umożliwić naturalną śmierć” (AND)
opieka paliatywna

Authors

Anna Nowarska

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Medycyna Paliatywna w Praktyce dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl