open access

Vol 6, No 1 (2012)
Review paper
Published online: 2012-05-28
Get Citation

Psychologiczne aspekty cierpienia w chorobie i umieraniu

Jan Tylka
Medycyna Paliatywna w Praktyce 2012;6(1):1-8.

open access

Vol 6, No 1 (2012)
Review articles
Published online: 2012-05-28

Abstract

Cierpienie osoby śmiertelnie chorej skłania do refleksji nad jego psychologicznym i duchowym wymiarem. Często na ból fizyczny nakłada się „ból” samotności i bezradności wobec nieuchronności odejścia z tego świata. Druga osoba może odgrywać niezwykle pomocną rolę w znoszeniu cierpienia i pogodzeniu się z nieuchronnością końca życia, pod warunkiem że dojrzałość i zdolność do empatii stanowią istotę jej cech osobowych, którymi może obdarzyć potrzebującego.

Abstract

Cierpienie osoby śmiertelnie chorej skłania do refleksji nad jego psychologicznym i duchowym wymiarem. Często na ból fizyczny nakłada się „ból” samotności i bezradności wobec nieuchronności odejścia z tego świata. Druga osoba może odgrywać niezwykle pomocną rolę w znoszeniu cierpienia i pogodzeniu się z nieuchronnością końca życia, pod warunkiem że dojrzałość i zdolność do empatii stanowią istotę jej cech osobowych, którymi może obdarzyć potrzebującego.
Get Citation

Keywords

stres; cierpienie; drugi człowiek; odchodzenie

About this article
Title

Psychologiczne aspekty cierpienia w chorobie i umieraniu

Journal

Palliative Medicine in Practice

Issue

Vol 6, No 1 (2012)

Article type

Review paper

Pages

1-8

Published online

2012-05-28

Bibliographic record

Medycyna Paliatywna w Praktyce 2012;6(1):1-8.

Keywords

stres
cierpienie
drugi człowiek
odchodzenie

Authors

Jan Tylka

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Medycyna Paliatywna w Praktyce dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl