open access

Vol 6, No 2 (2012)
Review paper
Published online: 2012-09-28
Get Citation

Systematyczny przegląd narzędzi pomiaru jakości umierania i śmierci

Sarah Hales, Camilla Zimmermann, Gary Rodin
Medycyna Paliatywna w Praktyce 2012;6(2):77-98.

open access

Vol 6, No 2 (2012)
Review articles
Published online: 2012-09-28

Abstract

Aby odpowiedzieć na pytanie, czy współczesna medycyna może zapewnić „dobrą” śmierć, trzeba opracować i wdrożyć odpowiednie narzędzia pomiaru jakości umierania i śmierci. Niniejsza praca ma na celu zidentyfikowanie takich narzędzi oraz określenie ich jakości. Przeszukano bazy danych MEDLINE (1950–2008), Healthstar (1966–2008) oraz CINAHL (1982–2008) według słów kluczowych „jakość umierania/śmierci” oraz „»dobra«/ /»zła« śmierć”. Do analizy wybrano prace, które opisywały narzędzie pomiaru jakości umierania i śmierci lub miały na celu zmierzenie tej jakości. Kryteria oceny obejmowały: informację, czy narzędzie zostało oparte na wcześniejszych teoriach czy też zostało skonstruowane na potrzeby badania (ad hoc), obecność definicji jakości umierania i śmierci, empiryczną podstawę narzędzia, uwzględnienie licznych dziedzin i subiektywnego charakteru jakości umierania i śmierci oraz czułość w wykrywaniu zmian. Wymagane kryteria spełniło 18 narzędzi pomiaru. Sześć z nich opierało się na wcześniejszych teoriach, natomiast 12 zostało skonstruowanych na potrzeby badania. Mniej niż połowa miała określoną wyraźną definicję jakości umierania i śmierci, natomiast jeszcze mniej — model pojęciowy uwzględniający wielowymiarowe podejście i subiektywną ocenę. Czas trwania fazy umierania i śmierci wahał się w granicach od ostatnich miesięcy do ostatnich godzin życia. Z 6 poddanych analizie narzędzi, które oparto na wcześniejszych teoriach, najlepiej przebadany jest kwestionariusz Quality of Dying and Death questionnaire (QODD). Sposoby pomiaru jakości umierania i śmierci cechują się coraz większą dokładnością. Niezbędne są dalsze badania, które pozwolą lepiej zrozumieć czynniki wpływające na oceny jakości umierania i śmierci.

Abstract

Aby odpowiedzieć na pytanie, czy współczesna medycyna może zapewnić „dobrą” śmierć, trzeba opracować i wdrożyć odpowiednie narzędzia pomiaru jakości umierania i śmierci. Niniejsza praca ma na celu zidentyfikowanie takich narzędzi oraz określenie ich jakości. Przeszukano bazy danych MEDLINE (1950–2008), Healthstar (1966–2008) oraz CINAHL (1982–2008) według słów kluczowych „jakość umierania/śmierci” oraz „»dobra«/ /»zła« śmierć”. Do analizy wybrano prace, które opisywały narzędzie pomiaru jakości umierania i śmierci lub miały na celu zmierzenie tej jakości. Kryteria oceny obejmowały: informację, czy narzędzie zostało oparte na wcześniejszych teoriach czy też zostało skonstruowane na potrzeby badania (ad hoc), obecność definicji jakości umierania i śmierci, empiryczną podstawę narzędzia, uwzględnienie licznych dziedzin i subiektywnego charakteru jakości umierania i śmierci oraz czułość w wykrywaniu zmian. Wymagane kryteria spełniło 18 narzędzi pomiaru. Sześć z nich opierało się na wcześniejszych teoriach, natomiast 12 zostało skonstruowanych na potrzeby badania. Mniej niż połowa miała określoną wyraźną definicję jakości umierania i śmierci, natomiast jeszcze mniej — model pojęciowy uwzględniający wielowymiarowe podejście i subiektywną ocenę. Czas trwania fazy umierania i śmierci wahał się w granicach od ostatnich miesięcy do ostatnich godzin życia. Z 6 poddanych analizie narzędzi, które oparto na wcześniejszych teoriach, najlepiej przebadany jest kwestionariusz Quality of Dying and Death questionnaire (QODD). Sposoby pomiaru jakości umierania i śmierci cechują się coraz większą dokładnością. Niezbędne są dalsze badania, które pozwolą lepiej zrozumieć czynniki wpływające na oceny jakości umierania i śmierci.
Get Citation

Keywords

końcowy okres życia; pomiar; jakość śmierci; jakość umierania

About this article
Title

Systematyczny przegląd narzędzi pomiaru jakości umierania i śmierci

Journal

Palliative Medicine in Practice

Issue

Vol 6, No 2 (2012)

Article type

Review paper

Pages

77-98

Published online

2012-09-28

Bibliographic record

Medycyna Paliatywna w Praktyce 2012;6(2):77-98.

Keywords

końcowy okres życia
pomiar
jakość śmierci
jakość umierania

Authors

Sarah Hales
Camilla Zimmermann
Gary Rodin

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Medycyna Paliatywna w Praktyce dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl