open access

Vol 6, No 2 (2012)
Review paper
Published online: 2012-09-28
Get Citation

Epidemiologia kliniczna depresji w opiece paliatywnej i wartość predykcyjna objawów somatycznych — przekrojowe badanie ankietowe z 4-tygodniowym okresem obserwacji

Lauren Rayner, William Lee, Annabel Price, Barbara Monroe, Nigel Sykes, Penny Hansford, Irene J. Higginson, Matthew Hotopf
Medycyna Paliatywna w Praktyce 2012;6(2):62-76.

open access

Vol 6, No 2 (2012)
Review articles
Published online: 2012-09-28

Abstract

Celem przedstawionego w niniejszej pracy przekrojowego badania ankietowego było określenie rozpowszechnienia i remisji depresji u pacjentów objętych opieką paliatywną oraz oszacowanie wartości predykcyjnej objawów somatycznych w ustalaniu rozpoznania wspomnianego schorzenia. Z 300 kolejnymi pacjentami przeprowadzono wywiady w ciągu tygodnia od pierwszej oceny diagnostycznej przez pielęgniarkę specjalistyczną z placówki zajmującej się stacjonarną i domową opieką paliatywną w południowym Londynie (Wielka Brytania). Oceny pod kątem występowania depresji dokonywano, korzystając z kwestionariusza PRIME-MD PHQ-9. Obecność objawów somatycznych ustalono na podstawie kwestionariusza oceny jakości życia EORTC-QLQ-C30. Kryteria rozpoznawcze dużego zaburzenia depresyjnego zostały spełnione w przypadku 58 pacjentów [19,3% (15,3–23,3%)], a kryteria dowolnego zespołu depresyjnego — w przypadku 109 pacjentów [36,3% (32,3–40,3%)]. Wśród chorych z dużym zaburzeniem depresyjnym więcej było osób płci męskiej, częściej notowano brak nowotworu złośliwego, dolegliwości bólowe, zły stan ogólny i pragnienie szybkiej śmierci. Spośród chorych z dużym zaburzeniem depresyjnym stwierdzonym na początku badania u 69% (27/39) pacjentów odnotowano remisję depresji 4 tygodnie później. Wśród chorych bez depresji na początku badania u 11% (19/174) osób stwierdzono spełnienie kryteriów tego schorzenia podczas wizyty kontrolnej. Wartości predykcyjne dodatnie zaburzeń snu, obniżonego łaknienia i zmęczenia były niskie (< 24%), natomiast wartości predykcyjne ujemne tych objawów — wysokie (> 89%). Duże rozpowszechnienie depresji wśród pacjentów objętych opieką paliatywną świadczy o konieczności dokonywania oceny psychologicznej tych osób i udzielania im wsparcia psychologicznego. Przebieg depresji u pacjentów objętych opieką paliatywną charakteryzuje się małą stabilnością, w związku z czym jej objawy powinno się uważnie monitorować.

Abstract

Celem przedstawionego w niniejszej pracy przekrojowego badania ankietowego było określenie rozpowszechnienia i remisji depresji u pacjentów objętych opieką paliatywną oraz oszacowanie wartości predykcyjnej objawów somatycznych w ustalaniu rozpoznania wspomnianego schorzenia. Z 300 kolejnymi pacjentami przeprowadzono wywiady w ciągu tygodnia od pierwszej oceny diagnostycznej przez pielęgniarkę specjalistyczną z placówki zajmującej się stacjonarną i domową opieką paliatywną w południowym Londynie (Wielka Brytania). Oceny pod kątem występowania depresji dokonywano, korzystając z kwestionariusza PRIME-MD PHQ-9. Obecność objawów somatycznych ustalono na podstawie kwestionariusza oceny jakości życia EORTC-QLQ-C30. Kryteria rozpoznawcze dużego zaburzenia depresyjnego zostały spełnione w przypadku 58 pacjentów [19,3% (15,3–23,3%)], a kryteria dowolnego zespołu depresyjnego — w przypadku 109 pacjentów [36,3% (32,3–40,3%)]. Wśród chorych z dużym zaburzeniem depresyjnym więcej było osób płci męskiej, częściej notowano brak nowotworu złośliwego, dolegliwości bólowe, zły stan ogólny i pragnienie szybkiej śmierci. Spośród chorych z dużym zaburzeniem depresyjnym stwierdzonym na początku badania u 69% (27/39) pacjentów odnotowano remisję depresji 4 tygodnie później. Wśród chorych bez depresji na początku badania u 11% (19/174) osób stwierdzono spełnienie kryteriów tego schorzenia podczas wizyty kontrolnej. Wartości predykcyjne dodatnie zaburzeń snu, obniżonego łaknienia i zmęczenia były niskie (< 24%), natomiast wartości predykcyjne ujemne tych objawów — wysokie (> 89%). Duże rozpowszechnienie depresji wśród pacjentów objętych opieką paliatywną świadczy o konieczności dokonywania oceny psychologicznej tych osób i udzielania im wsparcia psychologicznego. Przebieg depresji u pacjentów objętych opieką paliatywną charakteryzuje się małą stabilnością, w związku z czym jej objawy powinno się uważnie monitorować.
Get Citation

Keywords

przekrojowe badanie ankietowe; depresja; hospicjum; opieka paliatywna; rozpowszechnienie; remisja

About this article
Title

Epidemiologia kliniczna depresji w opiece paliatywnej i wartość predykcyjna objawów somatycznych — przekrojowe badanie ankietowe z 4-tygodniowym okresem obserwacji

Journal

Palliative Medicine in Practice

Issue

Vol 6, No 2 (2012)

Article type

Review paper

Pages

62-76

Published online

2012-09-28

Bibliographic record

Medycyna Paliatywna w Praktyce 2012;6(2):62-76.

Keywords

przekrojowe badanie ankietowe
depresja
hospicjum
opieka paliatywna
rozpowszechnienie
remisja

Authors

Lauren Rayner
William Lee
Annabel Price
Barbara Monroe
Nigel Sykes
Penny Hansford
Irene J. Higginson
Matthew Hotopf

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Medycyna Paliatywna w Praktyce dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl