Tom 9, Supl. D (2023)
Opis przypadku
Opublikowany online: 2023-09-05
Wyświetlenia strony 123
Wyświetlenia/pobrania artykułu 14
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Efektywne leczenie kabozantynibem w pierwszej linii leczenia rozsianego raka nerki

Łukasz Pierzchała1

Streszczenie

Niniejsze opracowanie przedstawia opis przypadku leczenia pacjentki z rozpoznanym rakiem jasnokomórkowym nerki, wyjściowo w stadium rozsiewu. U pacjentki po prawostronnej nefrektomii we wrześniu 2021 roku, kontrolna tomografia komputerowa wykonana około pół roku po zabiegu wykazała obecność licznych guzków płuc oraz hiperwaskularny guzek prawego nadnercza — prawdopodobnie przerzutowy. Pacjentka zgłosiła się do Poradni Chemioterapii Szpitala w Gorlicach 13 maja 2022 roku. Po wykonaniu panelu niezbędnych badań laboratoryjnych oraz zebraniu wywiadu, zakwalifikowano pacjentkę do kategorii pośredniego ryzyka według skali IMDC. W związku z obwieszczeniem MZ z dnia 20 kwietnia 2022 roku wprowadzającym od 1 maja 2022 roku możliwość leczenia kabozantynibem pacjentów z rozsianym rakiem nerki w pierwszej linii, zakwalifikowano pacjentkę do leczenia tym lekiem. Obecnie (sierpień 2023 roku) pacjentka kontynuuje leczenie, co czyni ją jedną z najdłużej leczonych kabozantynibem pacjentów w Polsce w tym rozpoznaniu.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?

Referencje

  1. Wojciechowska U, Barańska K, Michałek I. Nowotwory złośliwe w Polsce w 2020 roku. Krajowy Rejestr Nowotworów, Warszawa 2022.
  2. Muglia VF, Prando A. Renal cell carcinoma: histological classification and correlation with imaging findings. Radiol Bras. 2015; 48(3): 166–174.
  3. https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/cabometyx-epar-product-information_pl.pdf.
  4. Choueiri TK, Escudier B, Powles T, et al. METEOR Investigators. Cabozantinib versus Everolimus in Advanced Renal-Cell Carcinoma. N Engl J Med. 2015; 373(19): 1814–1823.
  5. Choueiri TK, Hessel C, Halabi S, et al. Cabozantinib versus sunitinib as initial therapy for metastatic renal cell carcinoma of intermediate or poor risk (Alliance A031203 CABOSUN randomised trial): Progression-free survival by independent review and overall survival update. Eur J Cancer. 2018; 94: 115–125.
  6. Guida A, Le Teuff G, Alves C, et al. Identification of international metastatic renal cell carcinoma database consortium (IMDC) intermediate-risk subgroups in patients with metastatic clear-cell renal cell carcinoma. Oncotarget. 2020; 11(49): 4582–4592.
  7. Płużański A. Kryteria oceny odpowiedzi na leczenie RECIST 1.1. Nowotwory. Journal of Oncology. 2014; 64(4): 331–335.
  8. U.S. DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE) v5.0 Publish Date: November 27, 2017. https://ctep.cancer.gov/protocoldevelopment/electronic_applications/docs/ctcae_v5_quick_reference_5x7.pdf.